Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Dacă citim adesea din înțelepciunea oamenilor înțelepții, începe și la noi personal să se arate o tendință spre înțelepciune. Să zicem așa: Activitățile [bune sau rele] devin obișnuințe și mod de viețuire, iar aceasta formează caracterul omului cu care el trece în veșnicie. Unii cred că este timp dar aceasta este o mare minciună a spiritelor căzute. Adevărul este că cel ce nu face acum-azi nu face nicicând.

Așa că legătura cu înțelepciunea te face să tinzi spre ați însuși înțelepciunea și a deveni însuți înțelept cum te dorește Dumnezeu.

Și din nou, aceasta este una dintre propunerile acestui blog – câte puțin citind să ne îndreptăm direcția dorită.


Capitolul 5

1.Nu nădăjdui în avuţiile tale şi să nu zici: Am destule.
2.Nu urma dorinţelor şi tăriei tale, ca să umbli în poftele inimii tale.
3.şi să nu zici: Cine mă va smeri sau cine mă va supune? Că Domnul nu va întârzia să te pedepsească.
4.Să nu zici: Am păcătuit şi ce mi s-a făcut mie? Că Domnul este îndelung-răbdător.
5.Pentru curăţie să nu fii fără de frică, ca să nu adaugi păcate peste păcate.
6.Şi să nu zici: Mila Lui este mare, va curăţi mulţimea păcatelor mele.
7.Că mila şi mânia de la El sunt şi peste cei păcătoşi va odihni mânia Lui.
8.Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi.
9.Că fără de veste va izbucni mânia Domnului şi în vremea răzbunării vei fi dat pieirii.
10.Nu te încrede în avuţiile câştigate pe nedrept, că nimic nu-ţi vor folosi în ziua judecăţii.
11.Nu vântura la orice vânt şi nu umbla pe orice cale; aşa este păcătosul cel cu două limbi.
12.Fii statornic în cugetul tău şi unul să fie cuvântul tău.
13.Fii grabnic la ascultat şi zăbavnic la dat răspunsul.
14.De ştii, răspunde aproapelui tău, iar de nu, pune-ţi mâna peste gură.
15.Mărirea şi batjocura sunt în vorbă şi limba omului îi face să cadă.
16.Să nu te chemi bârfitor şi cu limba ta nu vicleni.
17.Că peste fur este ruşine şi o grea ocară peste cel cu două limbi.
18.Să nu greşeşti nici în lucrurile mari, nici în cele mici.

Lasă un răspuns