• Spiritual life

  Sfânta Maria Magdalena în Biserica Ortodoxă

  Biserica Ortodoxa o deosebeste pe Sfanta Maria Magdalena de Maria din Betania si de „femeia pacatoasa”, fiind o femeie virtuoasa intreaga ei viata, chiar si inainte de a fi tamaduita de sapte duhuri necurate de catre Hristos. Din „Viata” sfintei precum si din cuprinsul cantarilor liturgice incluse in Minei in ziua sa de praznuire, 22 iulie, constatam ca Biserica nu o celebreaza ca pe „o pacatoasa”. Ieromonahul Theologos Simonopetritul şi Stareţul Elisei ( în întroducere ) despre Sfânta Maria Magdalena – carte în PDF

 • Spiritual life

  Arhimandritul Elisei, Starețul Sfintei Mănăstiri Simonos Petras: Sfânta Maria de Magdala sfântul odor al mănăstirii Simonos Petras

  Prezentarea cărții „Cinstita mână stângă izvorâtoare de har a Sfintei, slăvitei Mironosițe și cea întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, constituie o binecuvântare pentru mănăstirea noastră și o sfântă laudă, bogăție și renume pentru Sfântul Munte, dar și un odor multcinstit al Bisericii lui Hristos. Sărbătoarea Sfintei se prăznuiește în mod strălucit în sfânta noastră mănăstire pe data de 22 iulie. Sfânta Maria Magdalena împreună cu Sfântul Cuvios Simon Izvorâtorul de Mir constituie cei doi stâlpi și ctitori ai Mănăstirii Simonos Petras. Necesitatea editării unei cărți care să cuprindă viața, petrecerea și locul Sfintei Magdalena printre ucenicii lui Hristos, atitudinea ei vitejească la Răstignirea și Învierea lui Hristos și, în general, activitatea…

 • Spiritual life

  Sfânta Maria de Magdala roagă-te pentru noi

  Condacul al 2-lea Văzându-se pe sine Maria Magdalena de şapte demoni izbăvită, cu toată inima s-a lipit de Hristos Dumnezeu, biruitorul iadului, învăţând pe toţi oamenii că nu numai cu gura, ci şi cu toată viaţa să slujească lui Dumnezeu, cântându-i Lui: Aliluia! Icosul al 2-lea Mintea omenească, cugetând, nu pricepe cum dintru aşa tulburare, cu darul lui Hristos, te-ai suit la înălţimea vieţii celei asemenea îngerilor, vrednică de laudă, Maria Magdalena. Pentru aceea şi noi, avându-te pe tine mijlocitoare bună, cu căldură ne rugăm să ceri de la Domnul şi pentru noi izbăvire din adâncul păcatului, ca să strigăm ţie cu dragoste unele ca acestea: Bucură-te, că ai scăpat…

 • Spiritual life

  Ieromonah Nectarie: CANONUL SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII STUDIU TEOLOGICO – LITURGIC

  Autori ai Rugăciunilor Canonului Sfântul Vasile cel Mare Sfântul Vasile din Cezareea Capadociei, cunoscut sub numele de Vasile cel Mare (n. 330, Cezareea, Capadocia- adormit la 1 ianuarie 379, Cezareea Cappadocia)38 Arhiepiscop al Cezareii Cappadociei în secolul al IV-lea, în Biserica Ortodoxă purtând titlul de unul dintre ,,marii ierarhi şi dascăli ai lumii” alături de Grigore  de Nazianz („Teologul”) și    Ioan Gură de Aur. Scrierile lui sunt: dogmatice, cuvântari şi omilii, practice  şi  epistole.39 Sfântul Vasilie a fost numit ,, cel Mare” chiar de către contemporanii săi.40 El este mare prin activitatea sa de: Liturghist, Scriitor, Ierarh al Bisericii lui Hristos, învăţător şi orator,  binefăcător prin filantropia lui, ,,Stâlp” prin…

 • Spiritual life

  Sfântul Iustin: Biserica Ortodoxă și ecumenismul. Ierarhia Bisericească

  În esență, și în toate vredniciile și dimensiunile ei Dumnezeu-omenești, ierarhia este de la „veșnicul Arhiereu”, Dumnezeu-Omul Hristos, cea de a doua Față a Sfintei Treimi. Drept aceea, Dumnezeu-omenitatea e și esența și măsura ierarhiei, ierarhicității. Aceasta este de la El, și El este în ea (Efeseni 4:11-13). De aceea El Se și identifică pe Sine cu ea, binevestind Sfinților Apostoli: Cel care vă ascultă, pe Mine mă ascultă; și cel ce vă nesocotește, pe Mine mă nesocotește… și, iată, Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrșitul veacului (Luca 10:16; Matei 28:20). Așadar, acolo unde este Dumnezeu-Omul Domnul Hristos, veșnicul Arhiereu, acolo este și ierarhia și preoția…

 • Spiritual life

  Sfântul Siluan: despre smerenie

  Mândria nu lasă sufletul să o apuce pe calea credinței. Necredinciosului îi dau acest sfat: Să zică: „Doamne, dacă exiști, luminează-mă și-Ți voi sluji din toată inima și din tot sufletul”. Și pentru acest gând smerit și dispoziție de a sluji lui Dumnezeu, Domnul îl va lumina negreșit. Dar să nu spună: „Dacă exiști, pedepsește-mă”, căci dacă vine pedeapsa se poate să nu ai puterea de a mulțumi lui Dumnezeu și să aduci pocăință. Când Domnul te luminează, atunci sufletul tău simte pe Domnul; simte că Domnul l-a iertat și îl iubește și cunoști aceasta din experiență, și harul Duhului Sfânt va da mărturie în sufletul tău de mântuirea ta…

 • Spiritual life

  Acatistul Sfintei Mironosiţe, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena

  Troparul Sfintei Mironosiţe, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena, glasul 1: Lui Hristos, Cel ce pentru noi S-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena, ai urmat şi ai păzit îndreptările şi legile Lui. Pentru aceasta, astăzi, preasfinţită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credinţă şi te cinstim cu dragoste. Condacul 1 Lui Hristos al tău, pe Care duhovniceşte L-ai iubit, I-ai urmat, cea pregătită de Domnul spre propovăduire, Sfântă Maria Magdalena; pentru aceasta cu dragoste te lăudăm în cântări şi te rugăm pe tine, ca ceea ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile cu rugăciunile tale să ne izbăveşti, ca pururea bucurându-ne să strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena,…

 • Spiritual life

  „Filocalia” ca iubire de bine și frumos spiritual

  Fragmente de literatură ascetică preluate din Filocaliile Sfintelor Nevoințe volumul 7. A fi mort şi nesimţitor este totuna cu a fi orb la minte şi a nu vedea duhovniceşte. Căci unul s-a lipsit de puterea vie şi lucrătoare; iar cel ce nu vede, de lumina dumnezeiască care-l face să vadă şi să se roage. (Avem aici o definiţie a luminii dumnezeieşti, care nu are nimic care să nu o facă acceptabilă şi înţeleasă. Ea e cea care ne face să înţelegem şi să ne înţelegem. Astfel înţeleasă lumina dumnezeiască risipeşte nedumeririle celor ce cred că ea este concepută ca o lumină asemenea celei materiale.) ˇ        Puţini primesc şi puterea şi…

 • Spiritual life

  Psalmii Profetului, Împăratului și Psalmistului David

  Psalmul 4 1. Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. 2. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? 3. Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul. 4. Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi. 5. Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. 6. Mulţi zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?” Dar s-a însemnat peste noi lumina feţei Tale, Doamne! 7. Dat-ai veselie în inima mea, mai…

 • Spiritual life

  Psalmii Împăratului, Profetului și Psalmistului David

  Un psalm nu trebuiește mult timp dar aduce gânduri-lumini care au puterea să schimbe vieți. Asta pentru că David avea Harul profetic, regal, pedagogic-artistic. Dacă ar fi David contemporanul nostru i-ar lăsă în urma sa pe majoritatea oamenilor influenți la nivel mondial. David era și este alesul lui Dumnezeu. Despre Domnul Iisus Hristos până azi se spune că este din linia genetică a lui David. Un nume mare, un om drept. Unii vor vorbi împotriva lui așa cum vorbesc și împotriva lui Constantin Cel Mare și Sfânt, dar dacă ar trebui să-i vedem pe acești istorici pocăindu-se public pentru păcatele lor, ei care nu se pot smeri nici în fața…