Sfântul Iustin: Biserica Ortodoxă și ecumenismul. Ierarhia Bisericească

În esență, și în toate vredniciile și dimensiunile ei Dumnezeu-omenești, ierarhia este de la „veșnicul Arhiereu”, Dumnezeu-Omul Hristos, cea de a doua Față a Sfintei Treimi. Drept aceea, Dumnezeu-omenitatea e și esența și măsura ierarhiei, ierarhicității. Aceasta este de la El, și El este în ea (Efeseni 4:11-13). De aceea El Se și identifică pe Sine cu ea, binevestind Sfinților Apostoli: Cel care vă ascultă, pe Mine mă ascultă; și cel ce vă nesocotește, pe Mine mă nesocotește… și, iată, Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrșitul veacului (Luca 10:16; Matei 28:20). Așadar, acolo unde este Dumnezeu-Omul Domnul Hristos, veșnicul Arhiereu, acolo este și ierarhia și preoția veșnică (Evrei 7:21- 27). Biserica, fiind trupul Dumnezeu-Omului Hristos, este singura adevărată posesoare și păstrătoare veșnică a preoției și ierarhiei veșnice, Dumnezeu- omenești; care, prin sfințenia sa Dumnezeu-omenească, revarsă și împarte fără încetare, prin Sfintele Taine, toate puterile Dumnezeiești trebuincioase ființei omenești pentru buna-credință = pentru viața Dumnezeu-omenească, atît în lumea aceasta, cît și în cea de dincolo, pentru în-dumnezeire, pentru în- dumnezeu-omenire (v. 2 Petru 1:2-4). În chip firesc și logic, toate acestea se împlinesc și ființează în Biserică în calitatea acesteia de trup, de organism Dumnezeu-omenesc, în care domnesc fără încetare legile capului Dumnezeu- omenesc, ale Domnului Iisus Hristos. Drept aceea, în toată Sfînta Predanie a Apostolilor și Sfinților Părinți împărățește adevărul: „Episcopul e în Biserică și Biserica în episcop.” 40 și încă: „Unde este Hristos, acolo este și Biserica sobornicească.” 41 Sf. Ignatie Purtătorul de Dumnezeu, ucenic al Apostolilor, poruncește creștinilor: „Cu toții să cinstiți pe diaconi ca pe o poruncă a lui Iisus Hristos, pe episcop ca pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl, iar pe presviteri ca pe o adunare a lui Dumnezeu, ca pe soborul Apostolilor. Fără aceștia, nu este Biserică.”


Sursa: Arhim. Dr. Prof. Iustin, Biserica Ortodoxă și ecumenismul

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns