Sfântul Iustin, Biserica Ortodoxă și ecumenismul. Ierarhia Bisericească

Atît ca organism, cît și ca organizație, Biserica este o ființă cu totul singulară în lumea noastră pămîntească. Ca organism, ea e un organism Dumnezeu-omenesc, e Însuși Domnul Iisus Hristos, prelungit în toate veacurile și în toată veșnicia. și ca organizație Biserica este, de asemenea, o organizație Dumnezeu-omenească: a clerului, a mirenilor și a celorlalte elemente pămîntești dimpreună cu ei. În toate acestea însă, Dumnezeu-Omul și Dumnezeu- omenitatea sînt în veac și desăvîrșita a-tot-valoare, și suprema a-tot-măsură. și în ce privește calitatea de organizație a Bisericii Dumnezeu-Omul este întotdeauna singurul cap al ei. Iar acolo unde El, Dumnezeu-Omul, este înlocuit cu un om, fie acesta de o sută de ori „infailibil”, acolo I se taie capul Dumnezeu- Omului, și nu mai e Biserica. Nu mai e ierarhia Dumnezeu-omenească, apostolească, și prin însuși acest fapt dispare succesiunea apostolică.

În întregimea sa, Sfînta Predanie a Bisericii Ortodoxe este Însuși Dumnezeu-Omul Domnul Hristos. și ce ar putea oamenii să dea și să adauge Sfintei Predanii = a-tot-desăvîrșitului Dumnezeu-Om Hristos? În fața a-tot- bogatului Dumnezeu-Om, toți oamenii din toate timpurile de pe această planetă a lui Dumnezeu și fiecare om în parte nu sînt altceva decît cerșetori nimicnici. Cerșetori nimicnici, care, prin păcat, au sărăcit de tot ca urmare a morții, care le răpește tot ce este Dumnezeiesc, tot ce este ceresc, tot ce este fără de moarte, tot ce e veșnic. Iar a-tot-bunul și a-tot-milostivul Domn Hristos, pentru credința apostolească în El, dăruiește fiecărui om toate veșnicele și niciodată căzătoarele bogății Dumnezeiești: adevărul veșnic, dreptatea veșnică, dragostea veșnică, viața veșnică și toate celelalte, pe care numai Dumnezeul dragostei – singurul iubitor de oameni adevărat – le poate dărui unui om. Drept aceea, pentru ființa omenească nu există în toate lumile decît o singură bunăvestire adevărată și o singură bucurie fără de moarte: Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos Iisus. În El sînt toate tainele, atît ale lui Dumnezeu, cît și ale omului. Mare și dulce este taina credinței noastre, a blagocestiei noastre: Dumnezeu S-a arătat în trup, în om. Aceasta este prima jumătate a veșnicului a-tot-adevăr. Iar cealaltă este aceasta: omul s-a arătat în Dumnezeu (v. 1 Timotei 3:16). Pentru toate aceste pricini, minunatul Domn Hristos, Dumnezeu-Omul, este singurul lucru de trebuință ființei omenești și neamului omenesc, în toate lumile văzute și nevăzute (v. Luca 10:42).


Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Arhim. Dr. Iustin (Popovici)


Lasă un răspuns