• Spiritual life

  Papa Francisc: „Aveți un mare patriarh”

  Publicat de basilica.ro 03.06.2019 Pe drumul de întoarcere către Roma, după vizita de trei zile efectuată în România la invitația Președintelui Klaus Iohannis, Papa Francisc și-a exprimat aprecierea față de Patriarhul României. „Aveți un mare patriarh” le-a spus papa jurnaliștilor români aflați în avion. Răspunzând unei întrebări adresate de Cristian Micaci de la Radio Maria România referitoare la relațiile dintre catolici și ortodocși, Papa Francisc a elogiat personalitatea conducătorului Bisericii Ortodoxe Române. „Aveți un mare patriarh, un om cu o inimă mare, un mare învățat. El cunoaște mistica părinților deșertului, mistica spirituală. A studiat în Germania și este, de asemenea, un om al rugăciunii. E ușor să te apropii de…

 • Spiritual life

  Acatistul Sfintei Mironosițe, Apostolicegale, Maria de Magdala – ucenica fidelă a Domnului Iisus Hristos

  Condacul al 13-lea O, preaminunată şi de mirare podoabă a femeilor şi tuturor creştinilor laudă şi bucurie, care întocmai cu Apostolii te-ai arătat, slăvită Mironosiţă Maria Magdalena, primind rugăciunea noastră cea de acum, dintru toate nevoile şi durerile sufleteşti şi trupeşti şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi ce vin asupra noastră pe noi ne izbăveşte şi către Împărăţia cerurilor cu mijlocirea ta îndreptează-ne pe noi, cei ce cu umilinţă şi cu dragoste cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.) Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor…, Condacul 1: Lui Hristos al tău, pe Care duhovniceşte L-ai iubit…, Icosul 1 Făcătorul îngerilor…

 • Spiritual life

  Sfântul Siluan Athonitul – Despre pace

  Milostive Doamne, dă-ne pacea Ta, cum ai dat pace sfinților Tăi Apostoli zicând: „Pacea Mea dau vouă” [In 14, 27], Doamne, dă-ne nouă să ne desfatăm de pacea Ta. Sfinții Apostoli au primit pacea Ta și au revărsat-o asupra întregii lumi și, mântuind noroade, n-au pierdut pacea și ea nu s-a împuținat în ei. Slavă Domnului și milostivirii Lui, că mult ne iubește și ne dă pacea Lui și harul Sfântului Duh. Cum să păstrăm pacea sufletului în mijlocul ispitelor în zilele noastre? Judecând după Scriptură și după caracterul oamenilor din vremurile noastre, trăim vremurile de pe urmă și, cu toate acestea, trebuie să păstrăm pacea sufletului, fără de care…

 • Spiritual life

  „Filocalia Sfintelor Nevoințe sau colecție de texte patristice despre aceea cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși-îndumnezei”, Sfântul Grigorie de Sinai

    Începutul şi pricina virtuţilor este buna intenţie, apoi dorinţa binelui. Precum Dumnezeu este pricina şi izvorul a tot binele, aşa începutul binelui în noi este credinţa, mai bine zis Hristos, piatra credinţei, pe Care-L avem ca începătură şi temelie a tuturor virtuţilor. Căci pe El am aşezat şi pe El clădim tot binele. El este piatra cea din capul unghiului, care ne leagă pe noi cu Sine şi mărgăritarul de mare preţ, pe care căutându-l monahul, care pătrunde în adâncul liniştii, vinde toate voile sale prin ascultarea poruncilor, ca să-L câştige pe El. (Este o aplicare la credinciosul individual a expresiilor: Hristos, piatra cea din capul unghiului, Hristos, piatra…