• Spiritual life

    Gânduri despre Înălțarea Domnului

    Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne. (pe noi) Ce evenimente alese au avut ocazia să vadă Ucenicii Domnului! Ei au văzut cum Iisus Hristos a tămăduit oameni, ei au putut să audă cuvintele Lui când vorbea tuturor care-L voiau sa-L asculte. Au auzit primi mărturisirea Lui despre Tatăl Ceresc, despre Sine ca Fiu al lui Dumnezeu și despre Duhul Mângâietor care avea să vină. O misiune mare săvârșită de Dumnezeu-Omul Iisus din Nazaretul Galileii. Spre finalul viții sale pe pământ Domnul Care a înviat din morți le descoperă ucenicilor următorul lucru, cum citim în Noul Testament la Sfântul Apostol Matei în ultimul capitol al Evanghelii, 28: 16-20: „Iar cei…