Gânduri despre Înălțarea Domnului

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne. (pe noi)

Ce evenimente alese au avut ocazia să vadă Ucenicii Domnului!
Ei au văzut cum Iisus Hristos a tămăduit oameni, ei au putut să audă cuvintele Lui când vorbea tuturor care-L voiau sa-L asculte. Au auzit primi mărturisirea Lui despre Tatăl Ceresc, despre Sine ca Fiu al lui Dumnezeu și despre Duhul Mângâietor care avea să vină. O misiune mare săvârșită de Dumnezeu-Omul Iisus din Nazaretul Galileii.

Spre finalul viții sale pe pământ Domnul Care a înviat din morți le descoperă ucenicilor următorul lucru, cum citim în Noul Testament la Sfântul Apostol Matei în ultimul capitol al Evanghelii, 28: 16-20:

Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră. Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Mai mulți ucenici decât Domnul Iisus Hristos nu a avut nimeni în trecut nici în prezent. Viitorul după părerea mea este și mai pozitiv. Prin intermediului tehnologiei informațiile ajung, mai repede decât oricând in istorie, pe toate continentele lumii. Învățătura Dumnezeu-Omului Iisus Hristos poate acum să fie dusă în forma ei autentică ortodoxă în toate părțile lumii și să facă o concurență sănătoasă celorlalte dominațiuni creștine puternic influențându-le pe acestea pozitiv prin puterea tăriei Harului care viețuiește în Biserica Ortodoxă și Apostolică. Și aceasta mare lucrare are menirea să-i ducă pe toți oamenii dornici de adevăr, pe popoare, țări și uniuni la libertatea adevărată și demnitatea de om (bărbat, femeie, copil).

Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu miluiește-ne.

Lasă un răspuns