• Spiritual life

    Gânduri despre înălțarea Domnului

    Dacă printr-un singur om am fost atrași cu totul pe pământ și îmbrăcați în haine de piei cum citim în capitolul 3 al Genezei/Facerii: „Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat„, se se pare că ar trebui să se poată ca tot printr-un singur om să fim din nou readuși de unde am căzut. Prin neascultare s-a căzut și prin ascultarea lui Hristos am fost înălțați. În această direcție este o susținere nu ușor de înțeles a Sfântului Apostol Pavel când spune: „Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu.” S-ar putea ca noi să nu…