Gânduri despre înălțarea Domnului

Dacă printr-un singur om am fost atrași cu totul pe pământ și îmbrăcați în haine de piei cum citim în capitolul 3 al Genezei/Facerii: „Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat„, se se pare că ar trebui să se poată ca tot printr-un singur om să fim din nou readuși de unde am căzut. Prin neascultare s-a căzut și prin ascultarea lui Hristos am fost înălțați.

În această direcție este o susținere nu ușor de înțeles a Sfântului Apostol Pavel când spune: „Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu.”

S-ar putea ca noi să nu putem din prima să împărtășim părerea Sfântului Apostol decât prin credință întărită de autoritatea lui apostolică.

Să înțelegem că împreună cu Hristos Cel Care s-a înălțat, viața noastră este ascunsă în Dumnezeu? Acolo unde este Hristos acum, de a dreapta Tatălui, este ascunsă viața noastră?

Iată capitolul 3. către Coloseni al Sfântului Apostol Paul:

1.            Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu;

2.            Cugetaţi cele de sus, nu cele de pe pământ;

3.            Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu.

4.            Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă.

5.            Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli,

6.            Pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării,

7.            În care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele.

8.            Acum deci vă lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră.

9.            Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui,

10.          Şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit,

11.          Unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos.

Într-adevăr mare taină, înțeleasă deplin de puțini chiar din Biserica Ortodoxă.

Această teză a Apostolului lui Hristos este la baza Tainei Botezului și la baza înnoirii botezului în actul călugăriei. Acestea nu sunt din prima înțelese rațional, ele se primesc prin credință și se trăiește în ele. Cu trecerea timpului și maturizării duhovnicești ele devin înțelese cu mintea sau duhul. Asta în cazul că cineva se roagă, citește, cugetă la cele duhovnicești. Pentru cel care nu face ceea ce spune Apostolul în capitolul de mai sus aceste lucruri, chiar botezat fiind, pot rămâne pe toată viața o taină acoperită.Lasă un răspuns