• Spiritual life

  Adam în Rai și Adam în lume

  Când Adam era în Rai el iubea cu o altă iubire, o iubire care era unită cu tot cerul, cu toate ființele cerești și cu Creatorul. O iubire largă, care era comună tuturor ființelor acestei lumi cerești, care nici puțin nu avea nevoie să întoarcerea privirii spre propria ființă. Căci această ființa și ea se afla în aceea unitate cu toată creația și simțea permanent această legătură de dragoste a Creatorului. Totul respira prin dragostea Tatălui Ceresc, totul era în această stare a acestui Spirit Sfânt. Și Adam în Rai în acest Spirit cunoștea, relaționa, exista – își avea toate activitățile, toată viața, toată omenitatea. Această stare a Raiului, această…

 • Spiritual life

  Sfântul Ioan Theologul: Şi m-am uitat şi iată Mielul stătea pe muntele Sion şi cu El o sută patruzeci şi patru de mii

  Descoperirea lui Iaon Apostolul și Theologul, Capitolul 14 1. Şi m-am uitat şi iată Mielul stătea pe muntele Sion şi cu El o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau numele Lui şi numele Tatălui Lui, scris pe frunţile lor. 2. Atunci am auzit un glas din cer, ca un vuiet de ape multe şi ca bubuitul unui tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit ca glasul celor ce cântă cu alăutele lor. 3. Şi cântau o cântare nouă, înaintea tronului şi înaintea celor patru fiinţe şi înaintea bătrânilor; şi nimeni nu putea să înveţe cântarea decât numai cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră…

 • Spiritual life

  Întrebări & răspunsuri

  O credincioasă din Germania: Părinte ce Sf îmi dați am zis poate este mai bine sa ne întoarcem acasă dar nu vrea fiul el vrea să se întoarcă în spania Ierom. Nectarie: Fiul vostru V. este mare acum, să se însoare și să trăiască unde dorește. Voi să faceți ce trebui la vârsta voastră – gândul la viața viitoare și căutarea condițiilor celor mai bune pentru a putea trăi în așa fel ca să vă mântuiți și să moșteniți viața. Acesta este scopul pentru care trăiți – mântuirea voastră. Cu acest gând să vă căutați și locul cel mai potrivit de viețuire. Omul trăiește și apoi trebuie să meargă mai…

 • Spiritual life

  Enoh și Matusalem

  Trăise strămoșul-bunicul nostru Matusalem 969 de ani. Dar se pare că nu a avut parte de o viața așa de frumoasă ca a tatălui său Enoh, despre care se spune că „a umblat înaintea lui Dumnezeu”, și că „a plăcut Enoh lui Dumnezeu şi apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Dumnezeu.” – Geneza 5:24

 • Spiritual life

  Gânduri

  Din acești ani ai vieții care pot fi mulți sau puțini, nu știu, se pare că au fost cu mai multă suferință decât bucurie, aș putea să spun din experiența personală de duhovnic că neatenția duce la răniri. Rănirea se petrece în repeziciune iar tămăduirea durează mult timp. Am fost personal alături de durerile unor ucenici care au suferit mult fiind profund răniți de neomenia celor mai apropiați. Am suferit și am răbdat îngrijind rănile lor timp îndelung. Și ei răniți fiind vorbeau de toate. Nu s-ar putea spune că erau le nivelul omului cult. Mai mult s-ar zice că erau inculți, bolnavi și răniți. Pentru unii mă temeam, că…