Hainele monahale și moda sec. XXI

Hainele monahale nu sunt asemănătoare hainelor obișnuite a căror modă se schimbă în fiecare secol sau chiar mai des, în fiecare an. Originea lor nu este atât în tradiția popoarelor orientale, cum s-ar putea crede, ci este mai degrabă o îmbinare între gândirea patristică și creativitatea civilizației creștin-ortodoxe.

Îmbrăcămintea monahală nu este nici într-un caz o uniformă asemenea uniformei statale. Aceasta se dă jos după venirea acasă de la slujbă, dar reverenda sau dulama monahală este haina monahului de toate zilele, privată și oficială în același timp. Aceste haine monahale sunt purtate de monahi/monahii, ierodiaconi, ieromonahi, Arhimandriți, Episcopi și Arhiepiscopi, de Mitropoliți și Întâi-Stătători ai Tronurilor Patriarhale. Ele nu numai că au fost modificate treptat și creativ în decursul multor secole creștine, ci mai mult, aceasta s-a făcut pentru a fi comode, practice și monastice. Nu este vorba de tradiție, de port, a unor materiale sau modele de cusătură, ci de o adevărată artă a croitoriei în care se prevalează o tradiție a gândirii – Sfânta Tradiție apostolică și patristică.

Nu e vorba de faptul că nu ar fi permisă nicio schimbare, dar se cere o corectă înțelegere a lucrurilor, a gândirii patristice și monastice a secolelor romeice imperiale, creștine etc. Sunt de părere că, aceia care doresc pot renunța la unele lucruri, de fast, care îi împovărează, dar sunt altele care nu sunt de fast, ci de simplitate, de practică patristică și monahal-îngerească. Nicio femeie nu este înveșmântată mai cuviincios decât Fecioara Maria care se arată în toate a fi împărăteasă. Iar surorile noastre din mănăstirile creștine, ortodoxe ne amintesc de cuviincioșenia și sfințenia Fecioarei Maria. Hainele Domnului Iisus Hristos nu erau cele obișnuite și zilnice ale cetățeanului evreu. Cămașa sa lungă era cusută de Fecioara Maria într-un mod special, iar haina Sa era una a ,,învățătorului” . Hainele apostoliei Sfântului Apostol Pavel nu erau unele obișnuite ale cetățeanului roman, ci aveau distincții de învățător, predicator și om cult care învățase la Înțeleptul Gamaliel.

Ar putea să existe monahism creștin ortodox, de exemplu occidental sau indian, cu un altfel de port monahal? După părerea mea, ar putea, fără nicio problemă. Situație care, dacă ar exista, nu ar fi influențată de ispitele tendințelor patriotice sau a altora care s-ar ivi odată cu trecerea timpului, ci i-ar aduce la aceleași concluzii duhovnicești ca și ale noastre, că hainele monahale sunt: închise, fără expuneri necuviincioase ale părților corpului, la bărbați sau la femei, pentru a se evita motivele de îmboldire a poftelor desfrânării din mințile multora. Culorile reverendelor/dulamelor monahale erau lăsate liberei alegeri, cum se presupune că era și la noi în trecut? O întrebare care necesită o cercetarea mai detaliată, că să fim mai bine informați. Culoarea neagră, specifică hainei monahale, are și o caracteristică practică, aceea de a nu se murdări repede haina. Centurile monahale peste dulame sunt semnele fecioriei, înfrânării și luptelor soldatului lui Hristos. Acestea sunt purtate atât de monahi, cât și de monahii.

În perioada patristică și imperială creștină creativitatea hainelor monastice continuă. Dar nu în stilul caselor de modă de astăzi care produc noi modele inspirate de modă și de factori economici, ci acea creativitate inspirată de necesitate practică, de iubire a frumosului monahal și a bunei-cuviințe, monahale și angelice, de creativitatea minților care tindeau spre ceruri și nu spre trupuri, slavă, patimi și păcate. Deceniile și secolele își adăugau treptat experiența și practicitatea sub inspirația spiritului creștin.

Portul monahal este unul care-l eliberează pe om de grijă și îl învăluie în har. Hainele monahale sunt superioare în toate privințele tuturor modelelor de haine create de societățile moderne. Ele sunt veșnic moderne, tot timpul actuale. Ele nu aparțin doar unei perioade de timp, ci amintesc, în același timp, de trecutul patristic, de prezentul care necesită bună-cuviință și lupte duhovnicești, precum și, de viitor, când Domul va veni în Slava Sa Imperială înconjurat de miile și sutele de mii de îngeri și de oameni sfinți.

Lasă un răspuns