Calea evanghelică a creștinului în lume și calea evanghelică a monahului care s-a îndepărtat de lume la nevoință duhovnicească; calea celui care vrea să urmeze învățătorului/duhovnicului său

Cuvintele Sfintei Evanghelii sunt tot timpul actuale, permanent la modă, ele sunt pline de viață și de înțelepciune printre cei luminați de Spiritul lui Dumnezeu, cel care a coborât la Cincizecime peste ucenicii și ucenicele Domnului Iisus Hristos.

Substantivul „ucenic” și ” ucenică” provine din verbul slav „uciti” care înseamnă „a învăța”. În limba română a existat varianta „învățăcei”. Dar sună frumos și discipoli, elevi, studenți spirituali și dacă diferă puțin de sensul cuvântului „ucenic”.


24.

Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.

25.

Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla.

26.

Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?

27.

Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale.

28.

Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul Omului, venind în împărăţia Sa.

Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 16, 24-28


Lasă un răspuns