Ieromonah Nectarie (R.)CANONUL SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII – STUDIU TEOLOGICO – LITURGIC. Autori ai Canonului

Sfântul Chiril al Alexandriei (+444)

S-a născut în Alexandria, în anul 370. Studiile şi le-a făcut  la  şcoala  din oraşul natal.57Sfântul Chiril al Alexandriei a fost Patriarh al Alexandriei pe  vremea  când  aceasta era la apogeul influenței și puterii sale în sânul Imperiului Roman. Sfântul Chiril a fost un scriitor prolific, el fiind și protagonistul principal al controverselor hristologice din secolele  al IV-lea și al V-lea. A fost figura centrală a Sinodului de la Efes din 431 care a culminat cu îndepărtarea lui Nestorie din scaunul de Arhiepiscop al Constantinopolului. Sfântul Chiril este unul din Părinții Bisericii faima sa în lumea ortodoxă aducându-i numele de „Pecete a tuturor Părinților”.58

Rugăciunea alcătuită de Sf. Chiril şi cuprinsă în  canon este  Rugăciunea a  IV-a de mulţumire , după Dumnezeiasca Împărtăşanie

Opera

 • Lucrări exegetice
 • Lucrări apologetice
 • Lucrari dogmatico-polemice
 • Omilii
 • Epistole

Note
54 Ieromonah Teofan Mada, Viaţa în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur, Editura Agnos, Sibiu – 2007, p.19.

55 Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie vol. II, p. 141

56 Ieromonah Teofan Mada, Viaţa în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur, p. 22.

57 Arhid. Prof. Constantin Voicu, Patrologie, vol. II, p.61

58 Chiril al Alexandriei, Orhodox wiki, 24, 04, 2016, http://ro.orthodoxwiki.org/Chiril_al_Alexandriei

59 Arhid. Prof. Constantin Voicu, Patrologie, vol. II, p.66-70

 


Sfântul Antioh Pandectul

Unul dintre marii Cuvioşi ai Palestinei creştine: Sfântul Antioh Pandectul, monah din Lavra Sfântului Sava cel Sfinţit. Una dintre rugăciunile lui a  fost  cuprinsă  in  pravila de seară a fiecărui creştin, iar o alta în rânduiala Pavecerniţei, – dovadă a marii preţuiri  de care s-a bucurat, ca trăitor şi ca scriitor, din partea Bisericii Soborniceşti.60 Rugăciunea alcătuită de Sfântul Antioh sunt : o Rugăciune către Domnul Iisus Hristos din prima parte a canonului Sfintei Împărtăşanii. Această rugăciune ,, Şi ne dă nouă, Stăpâne (…), a Sfântului Antioh urmează în Canonul Sfintei Împărtăşanii precum şi la Pavecerniţă imediat după rugăciunea lui Pavel Everghetinosul ,,Nepătată, neîntinată, nestricată, fără prihană, curată Fecioară (…).

Sfântul Ioan Damaschin

Sfântul Ioan Damaschin61 – (gr. Ιωάννης ο Δαμασκηνός ,arab. Yuhanna Al Dimashki), ultimul părinte bisericesc, s-a născut în Damasc – de aici numele de Damaschin – în secolul VII62. În timp ce scriitorii bizantini din secolele VIII- IX îl cunosc pe  Damaschin doar  în ipostaza de luptător contra iconoclaştilor, cei din secolul XI îl cunosc  pe Damaschin  mai  mult ca melod şi imnograf, decât ca teolog. Imnele şi cântările sale care cuceriseră lumea  creştină erau plăcute atât de mult, încât se spunea de către Suidas, în secolul al XI-lea, că nu au fost egalate şi nici nu vor fi egalate, cât va fi  lumea şi pământul63.  Lucrarea sa fundamentală este Πηγη γνωσεως, gr. ( Fons cogitationis), iar în limba română – Izvorul Cunoștinței, în trei părți:

Dialectica sau Logica,

 • Despre erezii,
 • Dogmatica.

Operele Sfântului Ioan sunt:

 • polemice;
 • dogmatice;
 • morale-ascetice;
 • oratorice;
 • exegetice;
 • liturgice.64

Sf.  Ioan  Damaschin  a  alcătuit   următoarele   rugăciuni:  Rugăciunea    a V-a şi a XI-a din Canonul Sfintei Împărtăşanii.

 

Note


60http://www.sophia.ro/130-de-capete-care-cuprind-pe-scurt-toat%C4%83-A%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83tura-Scriptur

ilor-de-Dumnezeu-insuflate-de-Sfantul-Antioh-Pandectul-carte-ro-653-o3.htm

61 Despre viata
şi opera Sfântului Ioan se poate vedea mai mult în: D. Fecioru, Viaţa Sfântului
Ioan Damaschin. Studiu de istorie şi literară creştină, Bucureşti, 1935, p.
193-203

62 D. Fecioru,
Viaţa Sfântului Ioan Damaschin, Studiu de istorie literară creştină, Bucureşti,
1935, p. 128-129.

63 Sfântul Ioan
Damaschin, Dogmatica, traducere din lumba greaca veche, intoducere şi note de
Preot. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Insitutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti – 2005

 

 

Sfântul Simeon Metafrastul

Sfântul Cuvios Simeon Metafrastul, cunoscut și sub numele de Simeon Magistrul (secolul al X-lea) a fost un om de stat, istoric și monah bizantin, autorul celei mai importante antologii de Vieți ale Sfinților din Evul Mediu bizantin. Prăznuirea sa se face în Biserica Ortodoxă pe 9 noiembrie.65

Menologion-ul scris de Sf. Simeon Metafrastul a  marcat  o nouă etapă importantă în dezvoltarea şi codificarea hagiografiei, devenind un reper esenţial pentru toţi hagiografii (răsăriteni şi apuseni) de mai târziu.

Compilația Sfântului Simeon Metafrastul este cea mai importantă dintre aceste colecții de vieți ale sfinților, fiind în același timp și cea mai importantă scriere a sa66. Ei i se datorează și supranumele de Metafrast care i s-a dat lui Simeon, fiind principalul motiv pentru care acesta a fost proslăvit ca sfânt încă din secolul al XI-lea. Operele sale sunt: Scrieri aghiografice, scrieri imnografice, scrieri morale, scrieri omiletice, scrieri canonice, scrieri istorice şi epistole67.

Sfântului Simeon Metafrastul a alcătuit rugăciunile III-a, a IV-a  precum  şi  rugăciunea a  III-a de mulţumire din Canonul Sfintei Împărtăşanii.Lasă un răspuns