• Spiritual life

    „Peccatum originale”

    În conformitate cu primul înțeles, păcatul originar este păcatul personal al lui Adam și Eva. Acesta este încălcarea uneia dintre poruncile divine prescrise primilor oameni din paradis: interzicerea de a mânca din „pomul cunoștinței”. Verbul „a cunoaște” în ebraica veche are înțelesul – a știi, a stăpâni, a putea. Prin urmare, porunca nu a interzis cunoașterea lumii, ci cunoașterea acesteia în mod greșit, autonom, independent, egoist, prin mâncarea fructelor interzise, ​​care au condus la uzurparea umană a puterii asupra lumii, independente de Dumnezeu. Prin respectarea poruncii, o persoană trebuie să se implice în procesul de educație, necesar pentru ea, pentru că ea este doar la începutul căii sale de dezvoltare.  Pe…