„Peccatum originale”În conformitate cu primul înțeles, păcatul originar este păcatul personal al lui Adam și Eva. Acesta este încălcarea uneia dintre poruncile divine prescrise primilor oameni din paradis: interzicerea de a mânca din „pomul cunoștinței”. Verbul „a cunoaște” în ebraica veche are înțelesul – a știi, a stăpâni, a putea.

Prin urmare, porunca nu a interzis cunoașterea lumii, ci cunoașterea acesteia în mod greșit, autonom, independent, egoist, prin mâncarea fructelor interzise, ​​care au condus la uzurparea umană a puterii asupra lumii, independente de Dumnezeu.

Prin respectarea poruncii, o persoană trebuie să se implice în procesul de educație, necesar pentru ea, pentru că ea este doar la începutul căii sale de dezvoltare.  Pe această cale, ascultarea față de Dumnezeu a fost și este o condiție indispensabilă, în care este posibilă dezvoltarea totală a unei persoane chemate să trăiască în unitate cu Dumnezeu și cu oamenii.

Lasă un răspuns