Zi: 24 septembrie 2019

Despre anunțarea pocăinței către toate națiunile și popoarele pentru a li se ierta păcatele Spiritual life

Despre anunțarea pocăinței către toate națiunile și popoarele pentru a li se ierta păcatele

44." Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. 45.Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. 4a6.Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi…