Despre anunțarea pocăinței către toate națiunile și popoarele pentru a li se ierta păcatele

44.” Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi.
45.Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.
4a6.Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi.
47.Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.
48.Voi sunteţi martorii acestora.
49.Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.
50.Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat.
51.Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.
52.Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.
53.Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. ”


Luca 24: 44-53

La toate neamurile înseamnă că și la daco-romani se va propovădui. Și astăzi noi suntem parte vie a Bisericii lui Hristos. Sau altfel spus națiunea română a primit invitația de pocăință spre iertarea păcatelor. Poporul nostru din vechime a devenit creștin prin pocăință de păcate, prin actul botezului, printr-o viață nouă. Însă, lucrarea Duhului Sfânt nu rămâne numai la noi, sau numai la unele popoare, ci continuă în întreaga lume, la toate popoarele, națiunile, neamurile. Aceasta nu înseamnă că strămoșii au făcut și noi nu mai avem nimic de făcut. Din contra, strămoșii au făcut pocăință pentru ei și au intrat în viața nouă adusă de harul Duhului lui Dumnezeu. Din această realizare bogată au lăsat moștenire și generațiilor viitoare. De la noi se așteaptă să trăim o viață nouă departe de lumea ne-pocăită care petrece în păcate neplăcute lui Dumnezeu. Că Hristos de aceea a murit și a înviat că noi să părăsim lumea și să trăim duhovnicește – având viață veșnică în comuniune cu El și cu toți sfinții săi.


Lasă un răspuns