Zi: 29 septembrie 2019

Oamenii mari poartă lupte mari Spiritual life

Oamenii mari poartă lupte mari

Nu este o mai mare și mai sfântă luptă decât lupta aceea pentru o viață creștină, care în fiecare zi se arată în felul ei, iar duminica se arată în prezența la Sfânta Liturghie. Se arată această mare luptă creștinească, această nevoință a unei dragoste divine - se arată - în deplina participare la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, anume…