Mitropolitul Serafim de Pireu: „Reclamatia catolicilor constituie dovada ereziei”

Comunicatul dat publicităţii de către „Sfântul Sinod al episcopilor catolici” din Elada constituie o dovadă izbitoare a puterii determinante a ereziei şi a urmărilor tăierii de Trupul Bisericii şi arată foarte clar pentru încă o dată maxima patristică: „A cădea este omenesc, a te pocăi este dumnezeiesc, a stărui este satanic!”.

Erezia ca alienare a adevărului revelat de Dumnezeu conţine elementul persistenţei şi al deformării arţăgoase [a adevărului], care nu duce nicăieri. De aceea şi Părinţii purtători de Dumnezeu şi cele 9 Sfinte Sinoade Ecumenice s-au luptat în chip dumnezeiesc pentru condamnarea ereziilor şi pocăinţa ereticilor.

Comunicatul romano-catolicilor, care ca religie deţin un primat, [un comunicat] expresie a structurii sufleteşti eretice a redactorilor lui, denaturează şi ascunde lucrurile, netemându-se de Atotvăzătorul şi Atotsfântul Dumnezeu şi neluând în calcul că înaintea Incoruptibilului Judecător vom da seama şi că faptele şi cuvintele noastre vor fi temeiul judecării noastre.

Înaintea Aceluia nu vom putea să deformăm adevărul şi să-l ascundem.

În comunicat se trece cu totul sub tăcere faptul că am trimis cu trei luni înainte de plângerea mea în Justiţie anexata scrisoare „de rugăminte” către Excelenţa Sa Arhiepiscopul romano – catolicilor din Atena, domnul Nikolaos Foskolos, de a cărui jurisdicţie religioasă aparţin şi romano-catolicii din Pireu, şi l-am rugat să-şi ia angajamentul că nu se va mai repeta pe viitor inadmisibila acţiune prozelitistă a „preotului paroh” romano-catolic din Pireu şi a „egumenei comunităţii monahale romano-catolice” a Sfântului Iosif al Arătării, directoare a Şcolii romano-catolice „Jeanne d’ Arc” – Pireu, prin săvârşirea „unui act sfinţitor” pentru elevii ortodocşi ai şcolii menţionate mai sus, scrisoare care a rămas până acum fără răspuns.  

Prin urmare, a rezultat de aici persistenţa lipsită de pocăinţă în săvârşirea acţiunii lor inadmisibile, care a şi condus la procedura prevăzută de către Legile Statului şi ale Educaţiei.

Aşadar, acest fapt determinant al acţiunii mele a fost trecut sub tăcere şi ascuns şi se încearcă prezentarea mea ca, chipurile, arţăgos, fanatic, intolerant şi, desigur, animat de o mentalitate „depăşită” a dogmelor Bisericii şi că sunt „un spirit depăşit şi o fizionomie învechită”.

 Desigur, aceste „titluri”, care îmi sunt atribuite de cei care stăruie în ereziile, ce în mod revelator sunt selectate din manualul oficial de dogmatică al romano-catolicilor, „Catehismul Bisericii Catolice”, Atena, 1996, Ed. Kaktos & Libreria Editrice Vaticana:

 

pag. 31 / §36 (Cunoaşterea lui Dumnezeu)

pag. 46 / §45-46 (Corpul didactic valid)

pag. 91-93 / §245-248 (Filioque)

pag. 96 / §258-259 (Confuzia dintre natură şi energii)

pag. 163 / §491-492 (Imaculata concepţie)

pag. 292 / §881-887 (Colegiul episcopilor şi căpetenia lor, papa)

pag. 295 / §891 (Infailibilitatea papală)

pag. 206 / §616-617 (Satisfacerea justiţiei divine)

pag. 311 / §956 (Supra-meritele sfinţilor)

pag. 332 / §1030-1032 (Purgatoriul)

pag. 376 / §1163 (Supra-meritele Domnului)

pag. 422 / §1334 (Azima)

pag. 464-466 / §1471-1479 (Indulgenţele)

pag. 569 / §1850 (Păcatul ca jignire a lui Dumnezeu)

                     
constituie pentru mine titluri de onoare, pentru care ei vor da seama înaintea Întemeietorului Bisericii – Domnului, în ziua Judecăţii, deoarece au falsificat, au denaturat, au strâmbat dogma, regimul şi morala Nedespărţitei Biserici Universale a lui Hristos şi persistă în mod nepocăit şi satanic în aceasta.

Cu toate că respectiva scrisoare a mea către Excelenţa Sa, domnul Foskolos, a fost dată publicităţii spre întărire, o facem din nou publică mai jos: […]

(Traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfântul Marcu al Efesului”, sursa: romfea.gr)

Sursa: http://acvila30.wordpress.com/

Lasă un răspuns