Zi: 3 octombrie 2019

Virtuți Spiritual life

Virtuți

Contrar patimilor (pasiunilor negative) și păcatelor, sunt în textele patristice poziționate virtuțile theologice. Sfinții Părinți au scris că virtuțile îl înnobilează pe om, ele fac ca omul prin virtuți începe să se asemene cu Creatorul său. Printre principalele virtuți theologice se află credința, nădejdea și iubirea. Ele sunt lucrarea harului Duhului Sfânt în noi, și conlucrarea noastră împreună cu…
Activitatea unui mare Mitropolit al Transilvaniei Spiritual life

Activitatea unui mare Mitropolit al Transilvaniei

Câteva rânduri despre Sfântul Andrei Şaguna, Mitropolit al Transilvaniei El a avut un rol providenţial în edificarea culturală şi naţională a poporului român atât prin tipăriturile sale, cât şi prin implicarea în actul de învăţământ. Sfântul Andrei a vrut ca poporul român să fie luminat prin cultură şi educaţie, fapt pentru învăţământul a reprezentat o prioritate pe agenda sa.…