• Spiritual life

    Virtuți

    Contrar patimilor (pasiunilor negative) și păcatelor, sunt în textele patristice poziționate virtuțile theologice. Sfinții Părinți au scris că virtuțile îl înnobilează pe om, ele fac ca omul prin virtuți începe să se asemene cu Creatorul său. Printre principalele virtuți theologice se află credința, nădejdea și iubirea. Ele sunt lucrarea harului Duhului Sfânt în noi, și conlucrarea noastră împreună cu harul/darul Duhului Sfânt. Să ne amintim și de alte două mari virtuți creștine care sunt activitate sau lucrare spirituală fundamentală și care stau la baza vieții noastre duhovnicești; fără de care nu ar fi posibilă nici o creștere cu vârsta în Hristos (înaintare, maturizare, dezvoltare, cunoaștere, luminare, desăvârșire, îndumnezeire) – aceste…

  • Spiritual life

    Activitatea unui mare Mitropolit al Transilvaniei

    Câteva rânduri despre Sfântul Andrei Şaguna, Mitropolit al Transilvaniei El a avut un rol providenţial în edificarea culturală şi naţională a poporului român atât prin tipăriturile sale, cât şi prin implicarea în actul de învăţământ. Sfântul Andrei a vrut ca poporul român să fie luminat prin cultură şi educaţie, fapt pentru învăţământul a reprezentat o prioritate pe agenda sa. Sub îndrumarea lui au fost înfiinţate aproape 800 de şcoli în Arhiepiscopia Sibiului, acestea fiind coordonate în totalitate de Biserică. Preluat dintr-un articol de la basilica.ro