Virtuți

Contrar patimilor (pasiunilor negative) și păcatelor, sunt în textele patristice poziționate virtuțile theologice. Sfinții Părinți au scris că virtuțile îl înnobilează pe om, ele fac ca omul prin virtuți începe să se asemene cu Creatorul său.

Printre principalele virtuți theologice se află credința, nădejdea și iubirea. Ele sunt lucrarea harului Duhului Sfânt în noi, și conlucrarea noastră împreună cu harul/darul Duhului Sfânt.

Să ne amintim și de alte două mari virtuți creștine care sunt activitate sau lucrare spirituală fundamentală și care stau la baza vieții noastre duhovnicești; fără de care nu ar fi posibilă nici o creștere cu vârsta în Hristos (înaintare, maturizare, dezvoltare, cunoaștere, luminare, desăvârșire, îndumnezeire) – aceste două virtuți necesare sunt: Răbdarea – ca o forță a harului Duhului Sfânt care lucrează în om, și, Trezvia – stare de atenție, de limpezime a minții, de vioiciune, de agerime, de neprihănire.

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns