• Spiritual life

    Obișnuite

    Cât de multe sunt slăbiciunile omului. Mă lupt cu patima lenii și cu greutatea trupului. Îmi dau seamă că nu am ajuns la smerenie prin care harul Duhului Sfânt rămâne cu omul și totul este ușor și frumos. Însă, Sfinții mucenici au avut harului lui Dumnezeu, ei puteau să facă totul pentru dragostea lui Dumnezeu.

  • Spiritual life

    Episcopii greci vor dezbate probleme legate de provocările inteligenței artificiale si consecințele tehnologiei digitale asupra misiunii Bisericii

    Episcopii greci vor dezbate probleme legate de provocările inteligenței artificiale si consecințele tehnologiei digitale asupra misiunii Bisericii În cadrul apropiatei Adunări a Episcopilor Bisericii Greciei în octombrie 2019, Mitropolitul Gavriil de Nea Ionia și Philadelphia va ține un discurs pe tema „Fenomenul natalității scăzute, ca problemă națională majoră”, Mitropolitul Macarie de Sidirokastro va susține lucrarea „Genocidul asupra grecilor contemporani și problemele care decurg din el: problema muncii (șomajul tinerilor), incapacitatea de a crea noi familii, creșterea moravurilor, familiile monoparentale, cuplurile homosexuale”, iar Mitropolitul Maxim de Ioannina va citi lucrarea: „Consecințele tehnologiei digitale și, în general, ale spiritului tehnic asupra rolului și misiunii Bisericii”. Raportul Mitropolitului Nicolae de Mesoghia și Lavreotica…