Zi: 26 octombrie 2019

„Habemus Papam?”

Și mergând ei (patriarhii și episcopii din secolul 21.) pe drumul (vieții duhovnicești) se certau între ei…(Marcu 9;33-50)

33.         Şi au venit în Capernaum. Şi fiind în casă, i-a întrebat: Ce vorbeaţi între voi pe drum?

34.          Iar ei tăceau, fiindcă pe cale se întrebaseră unii pe alţii cine dintre ei este mai mare.

35.          Şi şezând jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor.

36.          Şi luând un copil, l-a pus în mijlocul lor şi, luându-l în braţe, le-a zis:

37.          Oricine va primi, în numele Meu, pe unul din aceşti copii pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte, nu pe Mine Mă primeşte, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.

38.          Şi I-a zis Ioan: Învăţătorule, am văzut pe cineva scoţând demoni în numele Tău, care nu merge după noi, şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi.

39.          Iar Iisus a zis: Nu-l opriţi, căci nu e nimeni care, făcând vreo minune în numele Meu, să poată, degrabă, să Mă vorbească de rău.

40.          Căci cine nu este împotriva noastră este pentru noi.

41.          Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata sa.

42.          Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare.

43.          Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel nestins.

44.          Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.

45.          Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheena, în focul cel nestins,

46.          Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.

47.          Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.

48.          Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.

49.          Căci fiecare (om) va fi sărat cu foc, după cum orice jertfă va fi sărată cu sare.

50.          Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde puterea, cu ce o veţi drege? Aveţi sare întru voi şi trăiţi în pace unii cu alţii.

Poză de la Ierom. Nectarie

Zilele trecute am făcut o fotografie acestei păsărele de pe trotuar de la distanță de 3 cm și am mângâiat-o pe spate…

Dacă toată creația Ta, Doamne, este atât de frumoasă în aceasta lume de acum, care și-a pierdut starea edenică, cum va fi oare după trecerea timpului, la plinirea vremii…?

Fie Ție glorie și mulțumire pentru toate acum și-n veci. Amin.

Demnitate

Are dreptate părintele Necula când spune că investiția în Catedrala Mântuirii este o investiție în demnitatea poporului român.

Ce ar fi oare, Doamne, poporul român fără creștinism, fără cunoașterea de Tine? La ce l-ar ajută dacă ar câștiga întreaga lume, iar viața eternă dacă și-ar pierde, cetățeanul român?