Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog, de la Mănăstirea Sfinților Arhangheli – Celie

Vă las fragmente de text din cartea Sfântului Justin din care am citit și în trecut.
Și ce este frumos, că activitatea de citire zilnică, câte puțin, totuși cu trecerea timpul acest puțin devine mult.
Dar se întâmplă și altfel: Stau creștinii pe Facebook, acolo unde nici nu citește cineva ceva, și unde vicleanul spirit stăpânește timpul. Pe lângă asta, își umplu creștinii mintea lor curată de tot felul de imaginații necurate, petrecând pe acolo unde le este mintea violent pângărită. Nu degeaba ne au lăsat sfinții părinți îndrumări cum trebuie să ne ferim simțurile. Un exemplu ar fi cartea Sfântului Nicodim Aghioritul: Despre paza celor cinci simțuri. Ei singuri retrăgându-se în locuri pustii și în peșteri, iar noi moștenitorii lor am dori să ne sfințim cu televizorul în living și permanenta accesare pe dispozitivele mobile tot ce răsfață simțurile înmulțind patimile și durerile…

Așa că mai bine să ținem mintea nostră departe de acelea și să o hrănim cu hrană sănătoasă, cu texte ,,Theo-logice” (în gr.) sau „De-Dumnezeu-Cuvântătoare” (în rom.) care îi face bine. Motiv pentru care am și renunțat să mă mai prezint în piețele publice unde poporul își pierde timpul – Facebook-ul – ascunzându-mă departe, pe acest blog ascuns, unde dacă cineva vrea să vadă ce fac, ce spun sau ce las spre citire, venind aici rămâne în liniște cât dorește, unde fără tulburări află ce ar fi folositor pentru desăvârșirea și creșterea lui duhovnicească. Că sunt alții care nu pot trăi dacă nu sunt și tulburări, căci nu e interesant și amuzant, știu și asta, dar și sfinții au mers în peșterile lor fiind că au știut și au considerat ceva. Așa că acest loc nu pretinde a fi o agenție de știri publice, ci un loc unde se află acele lucruri la care mă gândesc, pe care le citesc și le împart cu cei apropiați.

ierom. Nectarie (R.)


Sf. Preacuviosul Justin: DESPRE DUMNEZEU JUDECĂTORUL

Veșnicul adevăr evanghelic despre Dumnezeu Judecătorul nu e impus în chip silit conștiinței omenești și nici nu a fost introdus nefiresc în biserica adevărurilor descoperite de Dumnezeu. El este o parte firească și nedespărțită a Sfintei Descoperiri în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii. Fără el, logica Descoperirii nu ar mai fi fost Dumnezeiască și iconomia Dumnezeu-omenească a mîntuirii nu ar mai fi fost deplină. Fără el, Dumnezeiasca Descoperire ar fi fost ca lumea fără cer deasupra ei. El este vălul care ascunde și împlinește biserica de diamant a adevărurilor Dumnezeu-omenești despre om și lume. Firea celorlalte dogme și adevăruri este și firea lui; este de o ființă cu ele; se află în ele, tot așa cum acestea se găsesc în el; are aceeași vrednicie și putere de viață ca și ele; nu poate fi despărțit de ele, căci toate laolaltă alcătuiesc un singur organism Dumnezeu-omenesc nedespărțit. Este firesc ca Dumnezeu – Care este Ziditor, și Mîntuitor și Sfințitor – să fie totodată și Judecător.

Imagini pentru iUSTIN POPOVICI

Sfântul Justin (Popovici) Noul Theolog, sec. 20

Căci, ca Ziditor, ne-a adus din neființă la ființă, rînduind ca scop al ființării noastre asemănarea cu Dumnezeu prin mijlocirea chipului celui Dumnezeiesc al sufletului nostru, creșterea cea după Dumnezeu întru bărbat desăvîrșit, în măsura vîrstei plinirii lui Hristos (cf. Coloseni 2:19; Efeseni 4:13); ca Mîntuitor, El ne-a izbăvit de păcat, și de moarte și de diavolul, introducînd în firea omenească, cea omorîtă cu păcatul, temeiul și puterea învierii și a nemuririi; ca Sfințitor, El ne-a dat în trupul Său Dumnezeu-omenesc al Bisericii toate mijloacele harice și toate puterile Dumnezeiești pentru însușirea nevoinței Lui Dumnezeu-omenești a mîntuirii și atingerea scopului existenței noastre; ca Judecător, El prețuiește, judecă și ia hotărîre asupra felului în care ne-am purtat față de El ca Ziditor și față de noi înșine ca zidire după chipul lui Dumnezeu, față de El ca Mîntuitor și față de noi înșine ca obiect al mîntuirii, față de El ca Dumnezeu-Om = Biserică = Sfințire și față de noi înșine ca obiect al sfințirii, în-dumnezeirii, în-dumnezeu-omenirii. În această lucrare împătrită a Sa, Dumnezeu face toate după sfatul voiei Sale (Efeseni 1:11), adică după iconomia Sa cea mai înainte de veci în privința lumii și a omului, pentru ca toate cele din ceruri și cele de pe pămînt să se adune sub un cap (Efeseni 1:10; cf. și Coloseni 1:16-17 și 20).

Sursa: Arhim. Dr. Justin (Popovici) Biserica Ortodoxă și ecumenismul.

Lasă un răspuns