Zi: 1 noiembrie 2019

Sfântul Preacuviosul Justin Noul Theolog: Despre Dumnezeu Judecătorul Spiritual life

Sfântul Preacuviosul Justin Noul Theolog: Despre Dumnezeu Judecătorul

Dumnezeu a pus în aluatul ființei omenești plămada năzuinței după Hristos, încît omul - iar împreună cu el și în urma lui, întreaga făptură - să dorească și să tindă către El. Prin urmare, întreaga făptură este în miezul ei hristocentrică, năzuiește către Hristos ca spre centrul și scopul său firesc și veșnic (cf. Romani 8:19-23; Coloseni 1:16-17; Efeseni…
Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul:  ,,Despre pace” Spiritual life

Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul: ,,Despre pace”

Cine poartă întru sine pacea Duhului Sfânt, acela revarsă această pace asupra celorlalți, și cine poartă întru sine duhul răului, acela revarsă acest rău și asupra celorlalți. Întrebare: Cum își poate păstra pacea sufletului un șef, atunci când oamenii lui sunt neascultători? E un lucru anevoios și foarte trist pentru un șef dacă oamenii lui nu-1 ascultă, dar pentru…
„Lucrarea minți” Spiritual life

„Lucrarea minți”

CÂTEVA CUVINTE ALE ALCĂTUITORULUI ACESTEI CULEGERI "Ce este rugăciunea? În ce anume stă fiinţa ei cea adevărată? Cum o putem învăţa? De ce fel de simţire e încercat duhul creştinului care se roagă cu smerenie? Întrebări de felul acestora ar trebui să fie îndeletnicirea neîntreruptă pentru mintea şi inima omului credincios, fiindcă în vremea rugăciunii omul stă de vorbă…