Zi: 11 noiembrie 2019

,,Lucrarea minții” Spiritual life

,,Lucrarea minții”

RUGĂCIUNEA SCURTĂ DAR ADESEORI FĂCUTĂ E MAI DE FOLOS DECÂT CEA LUNGĂ Dar va întreba cineva: pentru ce, în Epistola către Tesaloniceni, Apostolul spune: "neîncetat rugaţi- vă"! (I Tes. 5,17). În Scriptură despre un lucru ce se face ades se zice de obicei că e săvârşit necurmat. Astfel, de  pildă: "preoţii intră pururea în cea dintâi a templului, săvârşind…
,,Lucrarea minții” „Lucrarea minții”

,,Lucrarea minții”

RUGĂCIUNEA SCURTĂ DAR ADESEORI FĂCUTĂ E MAI DE FOLOS DECÂT CEA LUNGĂ Cu privire la rugăciunea făcută de minte în inimă, am aflat de la cei iscusiţi în cugetarea de Dumnezeu că e mai înflăcărată şi mai de folos rugăciunea scurtă, dar lucrată ades, decît cea lungă. De altminteri şi rugăciunea lungă e foarte folositoare, dar numai pentru cei…