Despre ,,trezvia minții”

Hristos a Înviat, iubiților în Hristos,
o scrisoare care trebui să ajungă după amiază dar a întârziat până înspre
noapte…

Aș vrea să vă amintesc despre o lucrare de mare ajutor pe calea despătimiri și apropierii de Dumnezeu. Recomandarea mea ar fi să se citească câte puțin, o pagină, o jumătate de pagină / zi, și chiar așa ar fi indicat, că să se extindă citirea acestei cărți trezvitoare pe o perioadă îndelungată, rolul ei fiind unul de suport în lucrarea întreprinsă de frățiile voastre – trăirea în rugăciunea și trezvia minții.

De aceea nimeni să nu dea în vreo întristare, motivând că totul a trecut,
căci lucrurile, așa cum se arată, de abia au început.
Trezvia și viața înaltă se pune în fața fiecărui chip de zeu,
care tinde spre înălțimi cerești căutând pe Prea Înaltul Dumnezeu…

Consider că e bine să includem în citirea noastră cartea Arhim. Emilian Simonopetriul ,,Tâlcuiri la Filocalie” în care el explică textele Sfântului Isihie din „Cuvântul despre trezvie”.

Această cartea nu este, cum s-ar aștepta, una „care să te prindă” care să te fascineze în așa măsură, că de acum încolo să vorbești tuturor vecinilor numai despre trezvie. Chiar și dacă plicticoasă nu se arată, ci din contra foarte vioaie și ușoară de citi, explicațiile luând existență vie în fața oamenilor înțelepți, precum și este tradusă din limba greacă de Gheronda Agapie (Corbu) de la schitul isihast Buna-Vestire, și a fost destinată oamenilor înțelepți, totuși, citirea ei nu este o activitate de relaxare, ci este și rămâne ,,o lucrare spiritual” care cere voință și efort.

Așadar, citirea cărții recomandate fiind un angajament și lucrare, ar putea avea, cum spuneam, rolul de introducere în lucrarea trezviei, dar și pe mai departe menținere pe cale, prin îngrijirea alimentării zilnice a băuturii trezvitoare.

Domnul să vă binecuvânteze.Lasă un răspuns