Către fiicele spirituale de la Sfânta Mănăstire

În Hristos surori iubite,

Sunt ocupat cu scrierea lucrării de disertație, cercetare a problemelor influențelor occidentale în teologia ortodoxă, care chiar și limitată fiind doar la două secole, XVIII-XIX, totuși se arată a fi una complexă. De aceea am nevoie de liniște totală și timp pentru studiu, cercetare, rugăciune, tăcere…
Pot să vă vorbesc liber despre aceste lucruri teologice deoarece v-am dat binecuvântare să urmați studiile de teologie tocmai ca să ne putem înțelege, dar și pentru a vă determina ca mai mult să vă nevoiți în activitățile duhovnicești salvatoare: citire, studiu, rugăciune. Precum convingere că prin toate învățăturile primite de la mine, deja puteți să percepeți aceste lucruri și pe cele care urmează.

Ca să purtăm în viitor convorbiri spre formarea voastră duhovnicească precum și ca să vă dau îndrumări-binecuvântări pentru lucrarea pocăinței, iluminării, desăvârșirii, pe care continuu mi le cereți, va trebui:

–  Să fiți mai multe la aceea Sfântă Mănăstire, doritoare să învățați viețuirea înaltă a părinților neptici (νῆψις, nepsis – trezvia minții) care au și devenit modele urmate de voi  – în primul rând după regula monahală și modul de viețuire al lui Gheron Iosif Isihastul și al altor părinți și maici cu un mod de viețuire similar.

–  Să mă conving despre primirea și perceperea din partea voastră a ascultării după felul anahoreților (monahi retrași) despre care o să vă scriu o scrisoare (e-mail) în pauzele următoarelor zile. Înștiințare care este motivul principal a scrierii acestei scrisori.

– Să meditați asupra faptului că Fecioara Preabinecuvântată a fost pregătită să primească înștiințare de la Înger datorită următoarei nobilei atitudini feminine: „Iată roaba Domnului; fie mie după cuvântul Tău” (Luca 1.38) Atitudine de o calitate diferită față de atitudinile care se arată în comportamentul grosolan, necioplit și necizelat al femeilor lumești –  o observație contra tendințelor care uneori încearcă să se manifeste și la frățiile voastre. Să nu fie una ca aceasta! Căci Fecioara printr-o asemenea atitudine nobilă pe care și-a însuși-o era pregătită să nu-l înfrunte în mod negativ pe Îngerul trimis. A întreprins ea ani îndelungi antrenament de smerenie și educație în înțelepciune, fiind plină de lumină și har, cu calități de perceptibilitate și deschidere totală spre viața spirituală, lăsând în urmă lumea cu percepțiile ei slabe. Monahia trebui să fi „murit” pentru toate aceste percepții lumești inutile și să fi schimbat toate atitudinile lumești negative ca printr-o abilitate spirituală care rezultă din rugăciune, atenție, smerenie să poată primi binecuvântările care-i se transmit din partea celui pe care ea s-a convins că este îndrumătorul ei spiritual. Anterior supus la cercetare spre convingere, lucrare a începutului care mai departe nu se petrece, că altfel și harul rămâne la distanță neputând să se dăruiască unora care nu sunt pregătite să-l primească.

De aceea iubite în Hristos surori, nimeni să nu considere că Îngerul Domnului s-a arătat oricărei fecioare, căci e vorba despre o fecioară cu calități superioare spirituale, calități care se arată vrednice să fie căutate și însușite de toată suflarea… Dealtfel cum ar fi fost posibil să prindă viață cuvântul, prin Duh transmis de Îngerul trimis? Vorbim despre un mister? Da. Înțelegeți corect, cum se cuvine, căci e theologie (cuvântare-de-Dumnezeu) vie care se referă la viața voastră. La acest mister (taină) se referă și Sfântul Apostolul Pavel când scrie:  ,,Până ce Hristos va lua chip în voi!” (Gal. 4.19)

– să înțelegeți că nu prin permanentele convorbiri în cuvinte este lucrarea aceasta a îndrumării frățiilor voastre, ci prin lucrarea binecuvântării, a rugăciunii și a ascultării îndeplinite cu încredere, prin care vine la voi harul. De aceasta este suficient să mă auziți doar din când-în-când, dar să îndepliniți cu precizie anahoretică și cu harnicie ceea ce ați învățat de la mine, prin cuvânt, în scris și prin exemplu.

Urmează peste câteva zile scrisoarea despre viețuitori de mănăstire și anahoreți/te care va aduce lămuriri mai complete în privința recepției ascultărilor de la duhovnici. Căci lucrările iau diferite aspect – în mănăstiri preponderent disciplină, în deșerturi îndepărtate ascultare adevărată de binecuvântările primite de la duhovnic.

Harul Domnului, de care vă țineți, să vă țină!

Cu dragoste și respect în Hristos,
Ierom. Nectarie (R,) de la Sfânta Maria de Magdala, România

Anno Domini 2019
Lavra Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Serghie de Radonej
Rusia.Lasă un răspuns