Zi: 19 noiembrie 2019

„Lucrarea minții” „Lucrarea minții”

„Lucrarea minții”

Rugăciunea Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare. Lucrarea aceasta se numeşte "cea meşteşugită" sau a "măiestriei" şi este foarte simplă. Stând cu trezvia minţii şi cu întreaga luare aminte în inimă, tu rosteşte neîncetat: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă" şi aceasta fără nici un fel de plăsmuire a vreunui…