Zi: 21 noiembrie 2019

La sărbătoarea Intrării Fecioarei Maria în Biserică

Iubiților, care vă bucurați de acest blog,

Educația divină se cere în mod permanent omenirii în totalitatea ei precum și fiecărei ființe umane în mod particular, de la intrare în această lume vizibilă pământească și până în clipele ieșirii din aceasta viețuire temporară, care se arată având un rol pregătitor. Vocația spre această lucrare este simțită de fiecare ființă vie rațională, care dacă nu este ignorată, se va arata ca o pregătire continuă și treptată a persoanei umane dispuse să fie formată și educată în realități dumnezeiești-omenești. Aceasta include posibilitățile creșterii continue și dezvoltări infinite.

Rolul Fecioarei Maria, dăruite lui Dumnezeu din primii ani ai vieții în care va înceape educația ei spirituală, care cu trecerea timpului va deveni Principala Educatoare a Creștinătății – o lucrare care va începe în decursul timpul istoric dar care nu va fi limitată de acesta –  este elocvent subliniat de Sfântul Justin Noul Theolog, de la Mănăstirea Sfinților Arhangheli Mihael și Gabriel, de Celie:

Ea este Educatoarea cea de capatai a neamului omenesc. A aratat in ea insasi ce este fiinta omeneasca desavarsita si de aceea ea este model si pilda pentru noi toti. De aceea ea este Profesoara noastra, Invatatoarea noastra si Educatoarea noastra de capatai si vesnica spre a ne conduce pe caile Domnului; pentru a ne conduce pe caile implinirii poruncilor lui Hristos; pentru a ne conduce din virtute in virtute, dintr-o sfanta virtute  evanghelica intr-alta sfanta virtute evanghelica, din credinta in dragoste, din dragoste in nadejde, din nadejde in rugaciune, din rugaciune in post, din post in milostenie, in milostivire si in toate celelalte sfinte virtuti evanghelice. Ea este acea Educatoare, iar dupa ea, asemenea sunt si toti Sfintii lui Dumnezeu. Acestia sunt educatorii de capetenii ai neamului omenesc, Sfintii lui Dumnezeu.

O altă explicație a acestei sărbători importante pentru lume, care mi-a atras atenția, pregătind prezentele rânduri cu multă dragoste și respect pentru frățiile voastre și ca bucurie pentru sfințiile voastre, este predica Părintelui Iachint de la Sfânta Lavră a Sfântului Ștefan Cel Mare, în care este emoționant arătată urcarea Fecioarei la trei ani pe treptele Bisericii, și inexplicabila ei primire de către Arhiereu, care o conduce în ,,Sfânta Sfintelor”

Frumusețea acestor evenimente cu un simbolism profund spiritual, care stau într-o strânsă legătură personală cu fiecare dintre noi, este una despre care nu este ușor de scris, și care nu se explică și nici nu se înțelege cu ușurință. Însă, care este trăită de toți misticii creștinătății ortodoxe. Deoarece planurile Creatorului-Dumnezeu, care se manifestă ca un act continuu de creare, sunt dorite să fie cuprinse de percepția umană și trăite cu toată ființa, în toate dimensiunile lor spirituale, temporare și atemporale, umane, și divino-umane, istorice și sociale, culturale și publice, cuprinse obiectiv, precum și individual și subiectiv, trăite tainic și mistic din partea fiecărei ființe umane chemate la pregătire asemeni „Fecioarei Maria”  pentru sfințirea firii și desăvârșirea-îndumnezeirea care trebuie să urmeze…

Iar după trei zile de călătorie au ajuns la Ierusalim. Văzând această
neobişnuită adunare de copile, mulţime de popor s-a adunat in jurul Fecioarei
şi mergeau cu toţii spre marele templu al lui Solomon. Atunci s-au implinit
cuvintele proorocului lui David, care zicea:

“Fete de impăraţi întru cinstea Ta. Inainte a stătut impărăteasa, de-a
dreapta Ta, in haină de aur îmbrăcata, împodobită. Ascultă, fiică, şi vezi şi
pleacă urechea ta si uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit
impăratul frumuseţea ta”…

“Aduce-se-vor impăratului fecioare în urma ei, cele de aproape ale ei se vor
aduce Tie” ( Ps. 44, 10-16).

Apoi, ajungând inaintea templului, unde îi aşteptau preoţii, s-au oprit în
faţa celor cincisprezece trepte. Iar dumnezeiasca Fecioară Maria, singură, s-a
urcat tocmai pe treapta cea mai de sus, fără a se opri pe fiecare treaptă, după
cum era rânduiala treptelor. Deci primind-o Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului
Ioan Botezătorul, a adus-o direct in Sfânta Sfintelor, acolo unde niciodată nu
intra parte femeiască, şi nici preoţii, ci numai arhiereul, o dată pe an.

“şi nu fără de sânge, pe care îl aducea pentru greşalele sale şi ale
norodului” (Evr. 9, 7).

Harul Fecioarei Maria să vă ocrotească și să vă conducă de mână pe căile iluminării și îndumnezeirii spre eterna feciorie, bucurie, fericire, – a Fecioarei Mariam și celor în comuniunea lucrării cu ea.

            Cu respect și dragoste în Hristos,
Ierom Nectarie (R.) de la Sfânta Mănăstire a Sfintei cu apostoli-egale Maria de Magdala, România.

            Anno Domini 2019
Lavra Preasfintei Treimi, a Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Serghie de Radonej, Rossia.

Surse:
1. Sfântul Justin Noul Theolog de la Celie, Predica din 1964
2. Starețul Iachint al Putnei

Duhovnicie la un click de tastă

Scrisoare către un tânăr student la teologie


În Hristos iubite frate,

Salutări de la mine cu binecuvântări pentru plecări în America de Sud și după aceea în Sfântul Munte.
Vezi, că urmează cum îmi ceri să-i scriem o scrisoare (e-mail) Arhim. M. Egumenul Sfintei Lavre Athonite Hilandariu, pentru frăția ta și fratele din Brazilia care se va boteza, ca să puteți să mergeți după ,,Nașterea Domului” în Sfântul Munte.

Vom scrie și vom aștepta…
Preacuviosul Părinte M. Egumentul Sfintei Lavre sârbești este un călugăr serios. Știi că l-am întâlnit împreună aici în Lavra Sfântului Serghie de Radonej. Dar noi nu avem nici numărul lui de telefon mobil și nici adresa personală de mail. Ar fi simplu să-i scriem un mesaj pe WhatsApp, sa-l sunăm, sau simplu să-i trimitem un mail pe care să-l primească în chilia lui monahală și să ne și răspundă? Să abordăm lucrurile așa lumește. Dar vezi că el serios fiind nici măcar nu ne lăsat aceasta posibilitate. Nu a lăsat ușa deschisă ispitelor și tulburărilor. Ne am întâlnit noi cu ei, dar a îndrăznit, oare, cineva dintre noi să facă o astfel de faptă nelalocul ei? Amintește-ți cum s-au petrecut lucrurile. În atitudinea lor se vedea că ei nici doi bani nu dau pe aceste jucării. ,,Se poate, părintele A. este secretarul, el ne va transmite. Sau vom vorbi când veniți în Sfântul Munte” – răspundeau ei.

De acea noi vom scrie doar către Sfânta Lavră și vom aștepta în rugăciune Voia Sfântă a lui Dumnezeu. Vezi, eu așa am fost educat duhovnicește de părinții mei spirituali de la care am moștenit modul de viață călugăresc. Noi nici măcar telefoane nu aveam ci doar secretarul, cum de altfel e și acum în mănăstirile serioase în din România, să amintim de Frăsinei, de Sfânta Mănăstire a Sfântului Nectarie de la Ponor, Alba, etc. Sunt călugări care știu pentru ce au părăsit lumea și ce urmăresc.

Monahii, fiul meu duhovnicesc, petrec în rugăciune continuu, și toți care încearcă să-i abordeze în mod lumesc, rapid ,,Duhovnicie la un click de tastă” cum e lumea obișnuită, ajung să se smintească „căci nu sunt deschiși călugării și nu fac misiune”. Să ne amintim, însă, ce subliniază Sfântul Paisie din Sfântul Munte și de la Mănăstirea Sfântului Apostol Ioan de la Surotti, că: ,,Călugării nu sunt lumini de străzi și orașe. Ei sunt faruri pe Mare după care se orientează vapoarele„. Prin aceasta se înțelege că călugării sunt îndrumători spre care privesc și după care se ghidează regiuni, popoare, neamuri, țări. Vezi cât drum veți face până în Grecia, cu avionul, autobusul, vaporul, în munte îndepărtat…

Călugării, nu sunt licurici care luminează romantic îndrăgostiților în trecere. Căci acești tineri îndrăgostiți vor putea să meargă la o coffeterie, și un restaurant unde vor fi serviți cu amabilitate de patroni și de servitoare. Dar la Sfintele Mănăstiri, fiul meu, se merge cu Voia lui Dumnezeu în față. Acolo Patron este însuși Dumnezeu iar servitori nu există de loc. Acele lucruri cu „personal monahal” cum le place unora netrecuți prin monahism, să se exprime, sunt o batjocură în ochii călugărilor isihaști, neptici. Viețuitorii mănăstirilor se numesc părinți și maici și e o diferență. Te ai făcut călugăr – părinte al poporului te ai făcut! Gândește-te să devii monahie. Să te faci maică a poporului creștin ortodox – explica Sfântul Justin de la Sfânta Mănăstire a Sfinților Arhangheli, de la Petru-Vodă, din România. Prin urmare fiecare merge acolo, la locul de nevoință – la Sfânta Mănăstire – să facă ceva pentru Dumnezeu. Că nu se cade să fie tinerii, care butonează telefoanele cu prietenele lor, slujiți de călugări cu barba încărunțită în posturi și privegheri. Știi că atunci când vii la mine să vorbim, telefonul tău rămâne în cameră? În Sfântul Munte ce binecuvântare oare o să vă dau în această privință? Veți merge turistic să colindați fortărețele romanilor de est? Ce folos, mai bine odihniți, citiți, priviți videoclipurile de acasă. Nici de cum nu se poate merge în Sfântul Munte și de acolo să ne facem reclamă, sunând în întreaga lume ca să știe toți că noi am ajuns în Munte, locul unde se liniștesc călugării…
Căci acolo sunt printre ei și oameni duhovnicești care ar putea și să vorbească cu voi, dacă vă vor vedea că are sens.

Deci o scrisoare și așteptare, fiul meu, dacă în Munte dorești! Se scrie o scrisoare și mai departe e lucrarea rugăciunii și a lui Dumnezeu care pe toate le știe, pe toate le lucrează, pe toate le îndeplinește.

Ajungem, așadar, la concluzie că modul lumesc nici de cum nu se extinde în mănăstiri, schituri, pustii. Chiar dacă sunt prezente mijloacele de comunicare, utilizarea lor se desfășoară într-un alt ritm. Deoarece chiar în această lucrare a așteptării, smereniei, încrederii în Dumnezeu se sporește în virtuți, se crește duhovnicește. Tainic lucrează Dumnezeu cu putere, care este pretudindeni, în tot timpul, în tot locul. Unii așteaptă vă le vom răspunde la fiecare mesaj cu precizia operatorilor de telefonie, care lejer după opt ore de lucru se duc acasă, uitând ei că, de exemplu, în Sfânta Lavră a Sfântului Sava Cel Sfințit din Pustia Iordanului, și numai cum ajungea vreunul și pășea în mănăstire simțea ușurare și se tămăduia de boală. Auzi? Ce e asta? Unde sunt pomelnicele, unde scrisorile, și mesajele? Iar unul ca Sfântul Sava care dormea doar o oră pe noapte, din picioare, ținându-se de funii…

Vezi lucrarea călugărilor? Vezi cum lucrează Dumnezeu prin rugăciunile sfinților monahi? Cum de îndrăznim să-i tulburăm cu nimicurile noastre, care vin din necredință, când Dumnezeu deja știe de ce avem nevoie?

Domnul să te binecuvânteze și să-ți dăruiască mul har și putere asemenea sfinților săi.
Ierom. Nectarie R. de la Sfânta cu apostoli-egala Maria de Magdala, România.

Anno Domini 2019
Sfânta Lavră Treimică, a Preacuviosului Părintelui nostru Serghie de Radonej, Rossia.

Regele Profet și Psalmist David

După aceea a trimis Saul să i se spună lui Iesei: „Lasă pe David să slujească la mine, că a aflat el bunăvoinţă în ochii mei! ”
Iar când duhul cel trimis de Dumnezeu era peste Saul, David, luând harpa, cânta şi lui Saul îi era mai uşor şi mai bine şi duhul cel rău se depărta de el.

Psalmul 4

1.Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea.
2.Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna?
3.Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.
4.Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi.
5.Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul.
6.Mulţi zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?” Dar s-a însemnat peste noi lumina feţei Tale, Doamne!
7.Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmulţit.
8.Cu pace, aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat.


Sursa: ,,Oameni ai lui Dumnezeu care au cuprins Spiritul în litere și l-au transmis altora: pe piei de animal, papirus, hârtie, electronic etc. în tot timpul istoriei până la a Doua Mare Venire, – când Spiritul din nou va deveni singura sursă”