La sărbătoarea Intrării Fecioarei Maria în Biserică

Iubiților, care vă bucurați de acest blog,

Educația divină se cere în mod permanent omenirii în totalitatea ei precum și fiecărei ființe umane în mod particular, de la intrare în această lume vizibilă pământească și până în clipele ieșirii din aceasta viețuire temporară, care se arată având un rol pregătitor. Vocația spre această lucrare este simțită de fiecare ființă vie rațională, care dacă nu este ignorată, se va arata ca o pregătire continuă și treptată a persoanei umane dispuse să fie formată și educată în realități dumnezeiești-omenești. Aceasta include posibilitățile creșterii continue și dezvoltări infinite.

Rolul Fecioarei Maria, dăruite lui Dumnezeu din primii ani ai vieții în care va înceape educația ei spirituală, care cu trecerea timpului va deveni Principala Educatoare a Creștinătății – o lucrare care va începe în decursul timpul istoric dar care nu va fi limitată de acesta –  este elocvent subliniat de Sfântul Justin Noul Theolog, de la Mănăstirea Sfinților Arhangheli Mihael și Gabriel, de Celie:

Ea este Educatoarea cea de capatai a neamului omenesc. A aratat in ea insasi ce este fiinta omeneasca desavarsita si de aceea ea este model si pilda pentru noi toti. De aceea ea este Profesoara noastra, Invatatoarea noastra si Educatoarea noastra de capatai si vesnica spre a ne conduce pe caile Domnului; pentru a ne conduce pe caile implinirii poruncilor lui Hristos; pentru a ne conduce din virtute in virtute, dintr-o sfanta virtute  evanghelica intr-alta sfanta virtute evanghelica, din credinta in dragoste, din dragoste in nadejde, din nadejde in rugaciune, din rugaciune in post, din post in milostenie, in milostivire si in toate celelalte sfinte virtuti evanghelice. Ea este acea Educatoare, iar dupa ea, asemenea sunt si toti Sfintii lui Dumnezeu. Acestia sunt educatorii de capetenii ai neamului omenesc, Sfintii lui Dumnezeu.

O altă explicație a acestei sărbători importante pentru lume, care mi-a atras atenția, pregătind prezentele rânduri cu multă dragoste și respect pentru frățiile voastre și ca bucurie pentru sfințiile voastre, este predica Părintelui Iachint de la Sfânta Lavră a Sfântului Ștefan Cel Mare, în care este emoționant arătată urcarea Fecioarei la trei ani pe treptele Bisericii, și inexplicabila ei primire de către Arhiereu, care o conduce în ,,Sfânta Sfintelor”

Frumusețea acestor evenimente cu un simbolism profund spiritual, care stau într-o strânsă legătură personală cu fiecare dintre noi, este una despre care nu este ușor de scris, și care nu se explică și nici nu se înțelege cu ușurință. Însă, care este trăită de toți misticii creștinătății ortodoxe. Deoarece planurile Creatorului-Dumnezeu, care se manifestă ca un act continuu de creare, sunt dorite să fie cuprinse de percepția umană și trăite cu toată ființa, în toate dimensiunile lor spirituale, temporare și atemporale, umane, și divino-umane, istorice și sociale, culturale și publice, cuprinse obiectiv, precum și individual și subiectiv, trăite tainic și mistic din partea fiecărei ființe umane chemate la pregătire asemeni „Fecioarei Maria”  pentru sfințirea firii și desăvârșirea-îndumnezeirea care trebuie să urmeze…

Iar după trei zile de călătorie au ajuns la Ierusalim. Văzând această
neobişnuită adunare de copile, mulţime de popor s-a adunat in jurul Fecioarei
şi mergeau cu toţii spre marele templu al lui Solomon. Atunci s-au implinit
cuvintele proorocului lui David, care zicea:

“Fete de impăraţi întru cinstea Ta. Inainte a stătut impărăteasa, de-a
dreapta Ta, in haină de aur îmbrăcata, împodobită. Ascultă, fiică, şi vezi şi
pleacă urechea ta si uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit
impăratul frumuseţea ta”…

“Aduce-se-vor impăratului fecioare în urma ei, cele de aproape ale ei se vor
aduce Tie” ( Ps. 44, 10-16).

Apoi, ajungând inaintea templului, unde îi aşteptau preoţii, s-au oprit în
faţa celor cincisprezece trepte. Iar dumnezeiasca Fecioară Maria, singură, s-a
urcat tocmai pe treapta cea mai de sus, fără a se opri pe fiecare treaptă, după
cum era rânduiala treptelor. Deci primind-o Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului
Ioan Botezătorul, a adus-o direct in Sfânta Sfintelor, acolo unde niciodată nu
intra parte femeiască, şi nici preoţii, ci numai arhiereul, o dată pe an.

“şi nu fără de sânge, pe care îl aducea pentru greşalele sale şi ale
norodului” (Evr. 9, 7).

Harul Fecioarei Maria să vă ocrotească și să vă conducă de mână pe căile iluminării și îndumnezeirii spre eterna feciorie, bucurie, fericire, – a Fecioarei Mariam și celor în comuniunea lucrării cu ea.

            Cu respect și dragoste în Hristos,
Ierom Nectarie (R.) de la Sfânta Mănăstire a Sfintei cu apostoli-egale Maria de Magdala, România.

            Anno Domini 2019
Lavra Preasfintei Treimi, a Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Serghie de Radonej, Rossia.

Surse:
1. Sfântul Justin Noul Theolog de la Celie, Predica din 1964
2. Starețul Iachint al Putnei

Lasă un răspuns