Lună: noiembrie 2019

„Lucrarea minții” Spiritual life

„Lucrarea minții”

Despre rugăciunea care îl încălzește pe om și îl unește cu Dumnezeu în dragoste Înainte de toate trebuie să se ştie că orice creştin - dar mai ales o faţă duhovnicească - trebuie, după datoria chemării sale, să se îngrijească prin orice mijloc şi întotdeauna, să se unească cu Dumnezeu Ziditorul, Cel plin de dragoste; Făcătorul de bine, şi…
Sfântul Justin Noul Theolog Spiritual life

Sfântul Justin Noul Theolog

Despre Dumnezeu Judecătorul Se înțelege, în măsura în care Domnul Iisus Hristos este de o ființă cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfînt, întru atît și judecata omenirii este o lucrare a întregii Sfinte Treimi. Dar, pentru ca omul răzvrătit, în păcătoșenia sa luptătoare împotriva lui Dumnezeu, să nu cîrtească și să nu spună că Dumnezeu - Care…
„Lucrarea Minții” Spiritual life

„Lucrarea Minții”

DESPRE ÎNDOITUL ÎNŢELES AL OMULUI, AL ÎNVĂŢĂTURII, AL RUGĂCIUNII ŞI AL CĂMĂRIIOmul este o doime: cel din afară şi cel lăuntric, al trupului şi al duhului. Cel din afară este văzut, trupesc, iar cel lăuntric este nevăzut, duhovnicesc sau potrivit cuvântului Apostolului Petru: "omul cel ascuns al inimii, întru nestricăcioasă podoabă a duhului blând şi liniştit" (I Petru 3,…
„Lucrarea Minții” Spiritual life

„Lucrarea Minții”

DESPRE RUGĂCIUNEA OMULUI CARE S-A ÎNSINGURAT ÎN CĂMARA INIMII SALE, ÎNVĂŢÂNDU-SE ŞI RUGÂNDU-SE ÎN TAINĂ Cuvânt înainte Printre dvs. se află mulţi, care nu ştiu în ce anume stă lucrarea cea lăuntrică a omului cugetător de Dumnezeu precum nu înţeleg nici ce este cugetarea de Dumnezeu. Aceştia nu ştiu nimic despre rugăciunea ce se face cu mintea, socotind că…
Greek hierarchs initiate Pan-Orthodox Council Spiritual life

Greek hierarchs initiate Pan-Orthodox Council

All Local Orthodox Churches will soon receive a joint letter from the Metropolitans of Piraeus and Kythira with an appeal to convene an All-Orthodox Council. The hierarchs of the Greek Orthodox Church, Metropolitan Seraphim of Piraeus and Metropolitan Seraphim of Kythira and Antikythera, wrote a joint letter urging all Primates of the Local Orthodox Churches to convene a Pan-Orthodox…
„Bisericile Ortodoxe locale și viitor Mare Sinod” Spiritual life

„Bisericile Ortodoxe locale și viitor Mare Sinod”

Ierarhul Bisericii Ortodoxe a Greciei, Mitropolitului Serafim de Kythira și Antikythera speră că va fi convocat un Sinod Eumenic, la care se va să găsi o soluție pentru problema ucraineană și va împiedica o nouă dezbinare în Ortodoxie. "Scriu de luni de zile la acest subiect și cred că sub aspect canonic, sub aspect ecleziologic, canoanele Bisericii noastre nu…
Anno Domini 2017 Spiritual life

Anno Domini 2017

https://www.youtube.com/watch?v=VH25-sFrrqY (Video) Vreo 2 ani în urmă, la un mic de dejun... Donald Trump: Am depus jurământul cu mâna pe Biblie. Biblie din care mama noastră ne învăța în copilărie. Acea credință dăinuie în sufletul meu în fiecare zi. Acestea sunt comentariile celui de-al 45-lea președinte al țării cu privire la credința creștină. Donald Trump: În timp ce călătoresc…
Sfântul Preacuviosul Justin Noul Theolog: Despre Dumnezeu Judecătorul Spiritual life

Sfântul Preacuviosul Justin Noul Theolog: Despre Dumnezeu Judecătorul

Dumnezeu a pus în aluatul ființei omenești plămada năzuinței după Hristos, încît omul - iar împreună cu el și în urma lui, întreaga făptură - să dorească și să tindă către El. Prin urmare, întreaga făptură este în miezul ei hristocentrică, năzuiește către Hristos ca spre centrul și scopul său firesc și veșnic (cf. Romani 8:19-23; Coloseni 1:16-17; Efeseni…
Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul:  ,,Despre pace” Spiritual life

Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul: ,,Despre pace”

Cine poartă întru sine pacea Duhului Sfânt, acela revarsă această pace asupra celorlalți, și cine poartă întru sine duhul răului, acela revarsă acest rău și asupra celorlalți. Întrebare: Cum își poate păstra pacea sufletului un șef, atunci când oamenii lui sunt neascultători? E un lucru anevoios și foarte trist pentru un șef dacă oamenii lui nu-1 ascultă, dar pentru…
„Lucrarea minți” Spiritual life

„Lucrarea minți”

CÂTEVA CUVINTE ALE ALCĂTUITORULUI ACESTEI CULEGERI "Ce este rugăciunea? În ce anume stă fiinţa ei cea adevărată? Cum o putem învăţa? De ce fel de simţire e încercat duhul creştinului care se roagă cu smerenie? Întrebări de felul acestora ar trebui să fie îndeletnicirea neîntreruptă pentru mintea şi inima omului credincios, fiindcă în vremea rugăciunii omul stă de vorbă…