• „Din experiențele Sfinților”

  „Din experiențele Sfinților”

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul | Între iadul deznădejdii și iadul smereniei                 Milostive Doamne, întru bogăția milei Tale, mântuiește toate noroadele!                 Bisericii noastre Ortodoxe i s-a dat prin Duhul Sfânt să înțeleagă tainele lui Dumnezeu, și ea este tare prin cugetul ei sfânt și răbdarea ei.                 Sufletul ortodox e învățat de har să se alipească cu tărie de Domnul și de Preacurata Lui Maică, și duhul nostru se veselește văzând pe Dumnezeu pe care-L cunoaște.                 Dar Dumnezeu este cunoscut numai prin Duhul Sfânt, și cel ce în mândria sa vrea să cunoască pe Făcătorul cu mintea sa, acela e orb și nebun.                 Cu mintea…

 • „Lucrarea minții”

  Lucrarea minții

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…          Iubiților,          Astăzi fiind ultima zi a anului calendaristic și fiind multe preocupări care distrag atenția, vă lăsăm doar puțin din scrierile Părinților despre „Lucrarea minții”, cu intenția ca inimile voastre, să se aprindă de dragoste sfântă către Dumnezeu și către rugăciune,  asemeni lumânărilor și candelelor care ard în fața sfintelor icoane, sau chiar asemenea luminilor care ard în cinstea trecerii dintre ani, după sfatul și îndemnurile sfinților care au practicat și recomandat această rugăciune.                 Ierom. Nectarie de la Mănăstirea Sfintei apostolic-egale Maria de Magdala Rugăciunea lui Iisus…

 • Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul | Între iadul deznădejdii și iadul smereniei

  Prezentarea cărții Format: 13 x 20 cm302 pagini Traducere: pr. prof. Ioan Ica si diac. Ioan I. Ica jr.Studiu introductiv: diac. Ioan I. Ică jr Editia a IV-a, revizuita                46 de ani de neştiută viaţă monahală în Sfântul Munte au sfârşit prin a face dintr-un simplu ţăran rus poate cea mai remarcabilă figură a spiritualităţii ortodoxe a secolului nostru. În 1987 Biserica Ortodoxă recunoaşte în el un adevărat „dascăl profetic şi apostolic”.                 Descoperite după moarte în chilia sa, însemnările cuprinse în volumul de faţă constituie unul dintre cele mai fascinante documente spirituale ale epocii noastre. Lectură tulburatoare, ele revelează omului modern fantastica aventură interioară a sfinţeniei. Dramatismul iubirii divine,…

 • Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Din experiențele Sfinților

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul | Între iadul deznădejdii și iadul smereniei iubiților, Câteva rânduri cu gândul la Sfântul Siluan, Părintele nostru. Gândesc în aceste momente că dacă vă las adesea fragmente din Scrierile Sfântului Siluan, poate își amintește Sfântul și de mine amărâtul și depărtatul de viața cerească, de toate virtuțile, prin fapte, cuvinte, gânduri lipsit de comuniunea sfinților…și îmi va mijlocii harul, acum și în ziua judecății. Chiar că uneori, pot fi și sărbători, dar mă simt stresat, agitat, presat…ierom. Nectarie                 Dar cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu poate cunoaște pe Domnul, nici dulceața Duhului Sfânt.                 Duhul Sfânt ne învață să iubim pe vrăjmași…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… iubiților, Rugăciunea lui Iisus: „Asta este treaba noastră”.                                Ca să începem să repetăm această rugăciune dimineaţa, seara, când mergem, sau când ne-am aşezat, când stăm culcaţi, în timpul lucrului sau în timpul liber, – asta este treaba noastră; pentru aceasta nu se cere un ajutor deosebit de la Dumnezeu. Ostenindu-ne mereu în aceeaşi direcţie, putem ajunge singuri până acolo încât limba va repeta mereu această rugăciune, chiar fără conştiinţa noastră. După aceasta poate urma o oarecare împăcare a gândurilor şi chiar, în felul ei, o căldură a inimii,…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…                 În practicile obişnuite de practica evlavioasă cele spuse cu privire la deprinderea rugăciunii lui Iisus sunt îndreptăţite în chip vădit. Într-însa se află puţine cuvinte, dar ele înlocuiesc totul. Este recunoscut din vechime, că deprinzându-te să te rogi cu această rugăciune, poţi să înlocuieşti priritr- însa toate rugăciunile orale. şi este oare cineva dintre cei care râvnesc mântuirea, care să nu cunoască această lucrare? După descrierile Sfinţilor Părinţi, mare este puterea acestei rugăciuni; şi toate acestea vedem din practică cum că nu toţi au deprins-o, nu toţi sunt…

 • Spiritual life

  A treia zi de Praznicul Nașterii Domnului: Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan

  Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte ARHIMANDRITUL IOANICHIE BĂLANLOCURI DE PELERINAJ                                         Biserica Sf. Apostol și Arhidiacon Stefan   Aici s-a jertfit primul martir al Bisericii lui Hristos. Aici a mărturisit Adevărul și și-a dat viața pentru Evanghelie Sfântul Ștefan, „ușa mucenicilor”! Roșim în fața curajului, bărbăției și dragostei sale pentru Hristos… Se află tot în Grădina Ghetsimani, peste șoseaua asfaltată care duce la Ierihon, la 100 de metri de mormântul Maicii Domnului. Ne îndreptăm spre biserica și locul unde a fost ucis cu pietre Sfântul Apostol…

 • Spiritual life

  A două zi de Crăciun rezervată Fecioarei Maici

  Soborul Maicii Domnului | Agenția Basilica.ro Stimați creștini,             Cu gândul la a două zi de sărbătoare vă felicităm: Sărbători binecuvântate!             Biserica Ortodoxă sărbătorește în a doua zi de Crăciun, Soborul Maicii Domnului, aceasta fiind una din cele mai vechi sărbători în cinstea Fecioarei Maria care datează încă din sec. al V-lea.             Cuvântul sobor înseamnă adunare de oameni, iar în cadrul liturgic el exprimă chemarea spre slujbă cât și adunarea în jurul sfântului prăznuit pentru ca aceasta prin rugăciunile sale să mijlocească în fața lui Dumnezeu pentru noi.

 • Spiritual life

  Informativ | Ierom. Dimitrie Ivasco – NU CRED ÎN MOŞ CRĂCIUN

  Ierom. Dimitrie Ivasco – NU CRED ÎN MOŞ CRĂCIUN |  © IEROMONAH PETRU PRUTEANU 18/12/2019 CATEHIZARE ŞI MISIUNE 0 COMENTARII A-L pune pe Hristos și Nașterea Lui pe un loc secundar în viața noastră e identic cu a nu-L pune pe nici un loc . Pentru că ceea ce nu-i la locul lui, nu-i unde se cuvine. Povestea lui Moș Crăciun e o poveste inventată. Nu de foarte mult timp. Însă Naștere lui Hristos este Adevărată. De peste 2000 de ani se propovăduiește acest adevăr. În ultimul timp asta cam deranjează. Omul inventează…, iar Dumnezeu proniază. Nu avem nevoie pentru copii de povestea ireală a lui Moș Crăciun, care se suprapune cu întâietate…

 • Spiritual life

  Felicitare de sărbătoarea Nașterii Domnului de la un prieten

  Bucurie mai presus de necazuri și lumină mai presus de electricitate să vă aducă Hristos, cel născut astăzi!                 Sărbători binecuvântate!                                                                                                        Ierom. Lavrentie (Carp)                                                                                                                     

 • Spiritual life

  Nașterea Domnului Sărbători binecuvântate

  Catavasie: Mai lesne este, Fecioară, pentru noi să iubim tăcerea, căci este lucru neprimejdios, decât a împleti din dragoste cântări cu osârdie alcătuite, căci este lucru anevoios. Ci, o, Maică, pe cât binevoieşti dă-ne şi nouă această putere. SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină… Să se bucure cerul, să se vese­lească pământul! Că S-a născut pe pământ Mielul lui Dum­nezeu, dând izbăvirea lumii. Cuvântul, Cel ce era în Sânurile Tatălui, a ieşit fără de sămânţă din Fecioară; de Acela magii s-au înspăimântat, văzându-L născându-Se în Betleem ca un Prunc; pe Care toate Îl slăvesc.

 • Spiritual life

  Felicitări de „Nașterea Domnului”

  Hristos Se naşte, măriţi-L! Hristos din Ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu bucurie lăudaţi-L, popoare, că S-a preamărit! Iubiților,    vă dorim sărbători binecuvântate! Irmos la Nașterea Domnului, pe larg, de Macarie ieromonahul – Corul Academic Byzantion Condacul Nașterii Domnului „Fecioara, astăzi”, glasul al III-lea median Text: Sfântul Roman Melodul (Constantinopol, sec. V-VI) Melodie tradițională

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Iubiților,                  Vă doresc binecuvântată Sărbătoare a Nașterii Domnului!                               Ierom. Nectarie II. Rugăciune Lui Iisus Citirea face parte din numărul mijloacelor de înnoire şi de înviorare a rugăciunii lui Iisus. Ni se dă sfatul să citim mai mult despre rugăciune Autorul prezentei cărți – Egum. Hariton de la Valaam                       „Fie că mănîncă sau bea, că şade sau slujeşte sau călătoreşte sau orice altceva ar face, monahul trebuie să cheme neîncetat: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”! pentru  ca numele lui Iisus coborându-se înlăuntrul inimii,…

 • Spiritual life

  Sfânta Lavră a Preasfintei Treimi – a Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Serghie de Radonej | O strofă din Acatistul Sfântului

  Alesu-te-a pe tine împăratul puterilor, ca să fii conducător al Rusiei, Cuvioase Părinte Serghie, iar noi ca unui mare făcător de minuni îți aducem cântare de mulțumire, căci cu rugăciunile tale pururea ne izbăvești de cei de alt neam și de scârbele ce ne înconjoară, pentru care îți strigăm ție: Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător! Icos 1: Făcătorul îngerilor, înca din pîntecele maicii tale, prin întreita glasuire, te-a arătat lumii adevărat slujitor al Preasfintei Treimi, iar pentru voința cea tare și curația inimii tale, cu toții îți cîntăm așa:Bucură-te, cel ce ai fost ales mai înainte de veci;Bucură-te, căci în lăcașurile cerești petreci.Bucură-te, că din pîntecele…

 • Spiritual life

  Nașterea Domnului, bucurați-vă!

  Crăciun Fericit tuturor urmăritorilor!               Să aveți o binecuvântată sărbătoare a „Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos”!             Stimați urmăritori,             Cu acest prilej al marii sărbători, amintiri a grandiosului eveniment cosmic, când Domnul în istorie se născuse pe pământ și printre oameni, din Fecioară aleasă!, și când El, în zilele din urmă, dorește să se sălășluiască în peștera întunecată a inimilor fiecărei ființe umane creată prin Dumnezeiescul Sfat al Preasfintei și de Viață-Făcătoarei Treimi, se arată ocazia aleasă, ca pe mai departe, pe viitorul apropiat și îndepărtat, să vă dorim succes, putere, har, în cele spirituale, tainice, mistice…!             Nașterea Fiului Tatălui Ceresc, oh, minune a minunilor! Când îngerii…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…  Iubiți practicanți ai rugăciunii,               Cuvintele sfinților călugări care au practicat rugăciunea au putere duhovnicească. De aceea citirea acestor texte alese și acestor cuvinte sfinte trezește și în noi aceleași sentimente nobile și aceleași dorințe sfinte, asemeni acelor trăite de sfinții călugări, atunci când aceste cunoștințe, experiențe și trăiri, au fost așternute în formă scrisă pe hârtie.             Ierom. Nectarie                                                                                                                      II. Rugăciune Lui Iisus Citirea face parte din numărul mijloacelor de înnoire şi de înviorare a rugăciunii lui Iisus. Ni se dă sfatul să citim mai mult despre…

 • Spiritual life

  Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii | Studiu Theologico–Liturgic

  Canonul Sfintei Împărtășanii | Studiu Teologico-Lirurghic | Ierom. Nectarie (R.) Iubiților,                 Vă ofer din gândurile scrise în timpul acestui studiu în anul 2016. Recunosc că m-aș bucur să citiți, și chiar mai mult, vă îndemn să le citiți din timp ce urmăriți acest blog și mă sunați adesea să primiți sfaturi de îndrumare spirituală. Desigur ca se cade să știți și cum gândesc despre diferite aspecte ale vieții duhovnicești, că așa cunoscându-ne mai bine, voi pe mine din convorbiri și citire, iar eu pe voi din convorbiri, sfaturi și spovedanii, putem să pretindem, la vremea sa, și la rezultatele unei lucrări spirituale. Căci pe orice om îl cunoști din faptele…

 • Spiritual life

  Despre Sfântul Niceta de Remesiana

  Opera Sf. Niceta de Remesiana Psalmodierea în lumina operei Sfântului Niceta de Remesiana | Pr. dr. Adrian Maziliţa Abstract: The meaning of comunication refers to a great personality and a great saint of the Church of the first centuries of christianity, St. Niceta of Remesiana, contemporary of St. Basil the Great. The author makes a brief presentation of the life and work of St. Nicetas, highlighting in his principal work: „De psalmodiae bono”, an important part of singing in the first centuries of christianity – „singing together”. Keywords: St. Niceta of Remesiana, the benefit of singing psalms, chant. Iubiților, Zilele acestea mă aflu în Serbia, pe Valea Moravei și Valea Nișavei, în apropierea orașului…

 • Spiritual life

  Despre Sfântului Niceta de Remesiana

  Psalmodierea în lumina operei Sfântului Niceta de Remesiana | Adrian Mazilița Abstract: The meaning of comunication refers to a great personality and a great saint of the Church of the first centuries of christianity, St. Niceta of Remesiana, contemporary of St. Basil the Great. The author makes a brief presentation of the life and work of St. Nicetas, highlighting in his principal work: „De psalmodiae bono”, an important part of singing in the first centuries of christianity – „singing together”. Keywords: St. Niceta of Remesiana, the benefit of singing psalms, chant.   Viaţa Sf. Niceta de Remesiana (338 – 420) Poporul român şi limba română s-au format pe o întinsă…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Bun-găsit iubiți fii, Suntem la partea a două a cărții. În paginile pe care le-am citit până acum ne-au fost prezentate diferite „Trepte ale Rugăciunii”.  Acum vom citi mai departe despre Rugăciunea lui Iisus. Un detaliu important pe care la-am observat: cartea are un autor care ni se prezintă în introducere ca și „alcătuitorul”, Egum. Hariton de la Valaam; La fel Edițiile noi de la Alba și de la Cluj au introducerea ÎPS Andrei Mitropolit al Clujului, în ediția din trecut Arhiepiscop al Alba Iuliei, dar traducătorii prezentei cărți,…

 • Spiritual life

  Sfântul Justin | Sinodul din Creta

  În 2016 a fost organizat Sinodul în Creta, în 2019-2020 vedem consecințe, mai mult negative decât pozitive. De ce oare se opunea un asemenea mare Sfânt, cum este Sfântul Justin de la Celie, organizării unui Sinod mare, pan-ortodox, ecumenic, sfânt? În anul 1979 Sfântul Justin cunoscând slăbiciunile ierarhilor și popoarelor creștine ortodoxe și influențele patimilor distructive precum și influențele deja văzute și în trecut ale altor forțe eterodoxe asupra Bisericii, clerului și popoarelor creștine ortodoxe, surprinzător dar în același timp profetic, scrie despre reținere de la organizare și participare: „Biserica noastra (sârbă) sa se retina sa participe la pregatirile pentru «sinodul ecumenic», si de buna seama, sa se abtina sa…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Iubiților, Citim ultimele explicații despre „Treptele Rugăciunii” Treptele rugăciunii                                       Anumite chipuri ale rugăciunii nu stau la puterea noastră de alegere. Ele sunt în măsuri felurite ce curg din același har.                                Așa sunt mai mult rugăciunile ce pornesc de la sine atunci, când le află Duhul rugăciunii. Dar și acestea sunt de două feluri: în cel dintâi, omul are puterea să se supună sau nu acestui duh, să conlucreze împreună cu el sau să-l spulbere, iar în celălalt, el nu mai are puterea să se împotrivească, ci…

 • Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul,  Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Stimați, Cum gândea Sfântul Siluan, și ce fel de gânduri sunt acestea? Desigur că sunt cu mult diferite de lume… „O, nemăsurată e milostivirea lui Dumnezeu față de noi! Mulți bogați și puternici ar da mult să vadă pe Domnul sau pe Preacurata Lui Maică, dar nu bogăției i Se arată Dumnezeu, ci sufletului smerit. Și la ce bun banii? Spiridon cel Mare a prefăcut un șarpe în aur, și noi n-avem nevoie de nimic afară de Domnul: în El este plinătatea vieții. Dacă Domnul nu ne-a dat să cunoaștem multe din întocmirile acestei lumi, aceasta înseamnă că n-avem nevoie; nu putem cunoaște cu mintea toată făptura. Dar însuși Făcătorul…

 • Spiritual life

  „Canonul Sfintei Împărtășanii”

  Canonul Sfintei Împărtășanii | Studiu Teologico-Lirurghic | Ierom. Nectarie Capitolul I Pregătirea sufletească și cea trupească pentru primirea Sfintei Împărtășanii „Tânjește sufletul meu după Domnul și cu lacrimi îl caut, cum să nu Te caut Doamne dacă Tu primul m-ai căutat și m-ai iubit” Sfântul Siluan Athonitul „Între iadul deznădejdii și iadul smereniei”                         Omul, de la începuturi a fost creat ca să se bucure de plinătatea vieții care se află în comuniunea lui cu Dumnezeu, Creatorul și Părintele său Cel din veșnicie.14 Prin păcatul originar, Adam a părăsit calea pe care îl așezase Dumnezeu la crearea lui. Și astfel omul s-a abătut de la țelul care-i era hărăzit prin…

 • Spiritual life

  Lucrarea minții

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Treptele rugăciunii Din darul lui Dumnezeu, se întâmplă ca o singură rugăciune, pornită din adâncul inimii, să fie o rugăciune cu adevărat duhovnicească, mişcată în inimă de Duhul Sfânt; cel ce se roagă o recunoaşte, dar îşi dă seama că nu el o săvârşește, ci că ea singură se lucrează într-însul. O astfel de rugăciune este moştenirea celor desăvârşiţi. Pe când rugăciunea pe care oricine o poate ajunge – şi care i se cere fiecăruia – este aceea în care cugetul şi simţirea să fie unite totdeauna în rostirea…

 • Spiritual life

  „Canonul Sfintei Împărtășanii”

  Iubiți urmăritori ai blogului „Cultura Duhului – artă”, Urmează să fie postate pagini scrise de mine din studiul ,,Canonul Sfintei Împărtășanii”. Mă bucur dacă citiți și dacă o să vă placă. ierom. Nectarie Introducere                                Abordând tema studiului teologico-liturgic al „Canonului” sau „Regulii” Sfintei și Dumnezeieștii Împărtășiri cu Sfintele lui Hristos Taine ne confruntăm cu următoarele întrebări: Este oare nevoie de un asemenea Canon și dacă acest Canon este obligatoriu pentru toți? Care este rostul și rolul său? La ce îl ajută acesta pe omul credincios? Apare și dilema: „Canonul” ajută sau împovărează cu mai multe reguli, făcând tot mai grea apropierea de Sfintele Taine?                                Smerita lucrare de față…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucrarea minții"

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Iubiți ucenici care urmăriți calea rugăciunii, autorul ,sbornicului” ni se adresează printr-o constatare: ,,Tu ai auzit de multe ori despre rugăciunea prin cuvinte, rugăciunea minții, rugăciunea inimii, dar poate ai auzit și unele explicații despre ele”, și mai departe ne lasă din explicațiile care urmează să aflăm ce sunt aceste ,,feluri” și aceste ,,trepte” ale rugăciunii și de ce se numesc astfel.De observat ar fi un alt loc important de abordare a fazelor rugăciunii: ,,unii își pun toată nădejdea lor în fapte exterioare și nu reușesc deoarece nu se…

 • Scrisori către ucenici

  Scrisoarea unei călugărițe în apropierea Nașterii Domnului și unui început de nou an | Observații legată de scrisoare

  Așa zice maica A. către mine într-o scrisoare din decembrie, anului Domnului 2019,  acum două zile: ,,Vă mulțumesc  pentru grijă părintească, Părinte. Să fie binecuvântat. Îmi repar greșelile dând răspuns cu întârziere la toate emailurile la care eram datoare să vă răspund în limita bunului simț, ca în viitor să mă comport cum se cuvine unei monahii serioase și respectuoase.” Într-adevăr o scrisoare frumoasă (email) care merită să fie văzută de multe ori. Scrisoare de care se bucură Domnul. Scrisoarea cuprinde o mulțumire la început către ,,Părinte”. Maica asemeni Fecioarei Maria răspunde că dorește să fie Voia Domnului –  prin răspunsul monahal – ,,să fie binecuvântat”! Se înfățișează o atitudine…