Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Teolog: Despre Dumnezeu Judecătorul

În timp ce mulți teologi își pun diferite întrebări pe care nu le pot lămurii despre Judecată Lui Dumnezeu la Sfântul Justin sunt percepțiile asupra acestui eveniment clare. El nu lasă loc pentru o posibilă apocatastază despre care nu avem dovezi reale și care se bazează pe intuițiile subiective ale unora ,,că Dumnezeu nu are cum să fie decât milostiv”, ci despre Judecata lui Dumnezeu, cum am primit din Evanghelii și de la Sfinții Părinți – din Scripturi și din Tradiție.
De unde se arată o necesitate să amintim, să scriem și să vorbim despre Judecata ? Necesitatea apare motivată de trecerea timpului și de adevărul Credinței Creștine care ni s-a predat, în așteptarea Venirii de a Două a Lui Hristos – anunțată de El personal, de sfinții Îngeri la ,,Înălțare”, de Sfintele Scripturi și de Sfinții Părinți ai Bisericii Creștine. Să facem o comparație: s-a înscris tânărul la o facultate de științe umaniste, dar profesorii nu-i spun că la final se cere o licență scrisă și susținerea acesteia. Ce am zice atunci despre o asemenea atitudine a profesorilor? Că există mare posibilitate ca profesorii vor fi milostivi și că vor ajuta pe mulți, în primul rând prin pregătire și susținere din timp și prin comportament și atitudini părintești la susținerea tezei, aceasta nu este exclus ci chiar de dorit.
Așadar în cazul Judecății lui Dumnezeu, obligația noastră este să anunțăm evenimentul ca toți să să pregătească, neștiind care vor fii deciziile Judecătorului Suprem. Mai mult de atât știu doar Sfinții lui Dumnezeu care vor judeca lumea, împreună cu Hristos Judecătorul și cu Forțele Cerului.
ierom. Nectarie


Despre Dumnezeu Judecătorul

Sourse: Biserica Ortodoxă și ecumenismul,
Sfântul Preacuviosul Justin (Popovici) Noul Teolog.

În această zi de mare însemnătate, Dumnezeu-Omul Domnul Iisus, va rosti ultima Sa judecată, nestrămutată, asupra întregii istorii a lumii și a omului, asupra tuturor oamenilor laolaltă și a fiecăruia personal. și după cum, la capătul lucrării de zidire, a privit toate ființele și făpturile zidite și a rostit asupra a toate judecata Sa, că sînt bune foarte (Fac. 1:31), tot așa Domnul cel în Trei Sori va privi și în ziua cea de pe urmă toate ființele și făpturile, la sfîrșitul mersului lor de-a lungul istoriei, și va rosti judecata Sa asupra a tot și toate, asupra tuturor și a fiecăruia. Atunci, va despărți pentru totdeauna binele de rău și va statornici între ele un hotar netrecător și de netrecut; atunci, va rosti judecata Sa cea fără greș asupra tuturor valorilor omenești; atunci, va cîntări în cîntarul desăvîrșit și nemincinos al Dreptății și al dragostei Sale toate faptele omenenești, toate gîndurile omenești, toate simțămintele oamenilor, toate dorințele omenești, toate cuvintele omenești; atunci, se va împlini taina lui Dumnezeu (Apocalipsa 10:7) privitoare la om, zidire, lume, univers; atunci, toți cei buni și tot ce este bun vor moșteni fericirea veșnică, raiul cel veșnic, în a-tot-dulcea Împărăție a cerurilor a Prea-dulcelui Domn Iisus; iar toți cei răi și tot ce este rău – chinul veșnic, osînda veșnică, în împărăția a-tot-amară a a-tot-răilor Îngeri căzuți.

Lasă un răspuns