Despre ,,sbornice” în istoria cărții românești

Mănăstirea Putna | Sbornice

Stimați,

Vom face accesibile puține informații ,,ușoare și rapid de citit” despre apariția unor ,,Sbornice” în decursul istoriei literaturii românești.
Ierom. NectarieCuvânt de origine slavonă, sbornic înseamnă ad-litteram culegere, iar în cazul cărților intitulate astfel el desemnează acele culegeri de texte religioase, manuscrise ori tipărite, care emană de la mai mulți autori, din epoci diferite și cu un conținut foarte variat: scrieri hagiografice, povestiri miraculoase din viața pustnicilor, tâlcuiri de evanghelii, polemici împotriva ereziilor; hexaimeroane, adică scrieri despre facerea lumii în șase zile; omilii ale sfinților Ioan Hrisostom, Vasile cel Mare, Grigorie din Nazianz, Atanasie al Alexandriei; cuvinte de învățătură ale lui Efrem Șirul, Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Grigorie Sinattul; colecții de maxime din textele biblice sau din scrierile unor filozofi antici, adeseori comentate în sens moralizator și didactic.

2 Pingbacks

Lasă un răspuns