PARTEA II | ECUMENISMUL ȘI BISERICA ORTODOXĂ

Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Sfântul Preacuviosul Justin Noul Theolog de la Mănăstirea Sfinților Arhangheli, Celie, Serbia.ECUMENISM

Dumnezeu-Omul istoric, Domnul Iisus Hristos, a arătat în chip a-tot- cuprinzător și a-tot-real că El este pentru făptura omenească totul și toate, în toate lumile: și esență, și ființă, și viață, și minte, și rațiune, și inimă, și conștiință, și bine, și faptă bună, și dragoste, și lumină, și cale, și adevăr, și dreptate, și bucurie, și mîntuire, și înviere, și înălțare, și nemurire, și veșnicie, și rai. și El e toate acestea prin Dumnezeu-omenitatea Sa, prin trupul Său Dumnezeu-omenesc: prin Preasfînta Biserică, Biserica apostolească, Biserica Sfinților Părinți, Biserica Sfintei Predanii – Biserica Ortodoxă.

Imagini pentru sfântul iustin popovici

Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog


În afara Bisericii, în afara trupului Dumnezeu-Omului, stă și există omul, cu toate realitățile și neputințele lui omenești, iar în jurul lui și în lăuntrul lui se află păcatul, moartea, diavolul; și, împreună cu acestea și în acestea, tot răul, tot iadul, toată suferința, tot viciul, tot chinul, toată nefericirea. și omul se ostenește și se chinuiește prin lucrarea lui să se mîntuiască și să se libereze de chin, și de rău și de spaimă; se străduiește și prin știință, și prin credință, și prin filosofie, și prin cultură, și prin artă, și prin agricultură, și prin industrie, și prin tehnică… și s-a făcut mucenic pe crucea și pe crucile pe care singur și le făurește neîncetat și pe care singur se răstignește. A născocit omul felurite surogate de mîntuire din feluritele chinuri în care viața oamenilor pe pămînt este bogată și prea-bogată. A născocit felurite umanisme ca să se mîntuiască prin sine, să se facă fericit prin sine. Istoria dă mărturie însă că totul a fost zadarnic. și el rămîne de-a pururea rob al chinurilor de tot felul, rob al relelor de tot felul; și – ceea ce este mai cumplit – rob pe vecie al morții. Lucrul acesta este adevărat pentru fiecare om de pe această planetă a lui Dumnezeu și mai ales pentru omul european. De aceea e trebuitor, foarte folositor și potrivit cu scopul nostru, să urmărim omul pe cele mai însemnate căi ale numeroaselor lui umanisme.

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns