Ce înseamnă pentru mine numele Sfintei Maria de Magdala care apare alături de numele meu monahal și de ce îmi amintește acest nume de ,,Înviere”?

         De ce apare alături de numele meu călugăresc ,,ierom. Nectarie”, folosit ca nume de familie, nume care atestă originea și legătura cu strămoșii tăi, prin care este cunoscut tuturor al cui ești și din ce familie provii ; de ce apare, alături de  ierom. Nectarie, numele unei Sfinte din Magdala – ,,de la Sfânta Maria de Magdala?”
De ce prefer în locul unui nume de familie, nume din părinți, moși și strămoși, totuși, să adaug mănăstirea, cu numele Sfintei Maria din Magdala Galileii? Și de ce se află Sfânta noastră Mănăstire, din nordul României, sub ocrotirea unei Sfinte din Galileea. Ce fel de dragoste poate, oare, să ne lege de o Sfântă cu numele de ,,Maria din Magdala Galileei”?

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala”, pentru că această Maria, o personalitate deosebită, a Domnului ucenică apropiată, avea o viață asemeni apostolilor și pentru că era apropiata Fecioarei. De aceea este o Sfântă mare și apostolic-egală, în lucrarea ei misionară, din timpul vieții pământești, de atunci, dar și de-a lungul timpului, activă și vie, atât de puțin cunoscută, în prezent, o apropiată a Domnului în mod permanent.  

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala” , deoarece ea L-a văzut pe Hristos viu și mort, mort și iarăși viu! L-a întâlnit după Înviere cu trup înviat din morți, eveniment mare după care nu se mai moare, niciodată. Dumnezeu devine Dumnezeu-om în veci, ca și omul din neamul lui Adam veșnic să crească. Ca să tindă și să ajungă să se facă Dumnezeu, dar de data aceasta nu din pom oprit, cum nu se cuvine, nu se cade, nu se poate, ci prin Hristos, prin lucrarea harului Sfântului Duh, să crească omul și să ajungă Dumnezeu între Dumnezei! Căci Adam atunci ,,nu s-a făcut unul din Dumnezei” cum spune Sfânta Scriptura, ci a murit amarnic din pricina păcatului. Dar acum prin Hristos care a înviat și pe care L-a văzut, printre alții, și Sfânta Maria din satul Magdala, ucenica Lui fidelă până la moarte, alături de Fecioara, ucenică sfântă, credincioasă și demnă a fost nu numai până la moarte, ci și până la Înviere. De aceea, în cinstea acestei sfinte, Maria din Magdala, se ridică mănăstiri în această lume, unde monahii cu bucurie poartă numele ei sfânt, apostolic-egal, așa cum și viața ei a fost asemeni vieții Apostolilor, sfântă și apostolic-egală.

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala” , deoarece sunt unele dileme în privința ei în mintea multor creștini de azi, și pentru ca să gândim, că cea apostolic-egală Maria din satul Magdala este cea mai apropiată ființă feminină Fecioarei Maria. Iar aceasta cum ar putea să fie dacă și viața lor nu s-ar asemăna? Frățiile voastre acum, cum vă alegeți prieteni apropiați? Nu cu viață asemănătoare ca și a voastră? Și fiii duhovnicești nu au obligația să devină cu viața asemeni cu mine?  Așa a fost și cu Maria din Magdala, care devenind ucenică apropiată a Domnului, a urmat întru toate exemplul de viețuire al Fecioarei Maria, a cărei apropiată fiică spirituală întru-totul a și devenit.

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala”, deoarece nu au susținere afirmațiile false, despre o Maria cu viața păcătoasă, a unor scriitori în afara tradiției, romano-catolici, dar și protestanți, care nu au cercetat cu bine unele realități ale vieții ei. Altceva este aceea mărturie a Sfintei Scripturi, că la întâlnirea cu Hristos ,,Maria a fost tămăduită de șapte duhuri rele” și cu totul altceva este acea minciună occidentală, despre o Marie păcătoasă, o confundare a persoanelor, o invenție apuseană de evenimente care ar îndemna ,,spre o pocăință asemeni Mariei Magdalena”  pe care nu o găsim nici în Sfintele Scripturi, nici la Sfinții Bisericii Ortodoxe. Pentru unii ar putea să pară nesemnificative acest aroganțe, însă pentru fii, este important ce se spune despre părinți. Iar pentru frați este important ce se spune despre surori. Ei nu sunt de acord cu ponegriri asupra celor apropiați. De aceea pentru noi Maria este ,,o apostolic-egală”, Maria este ,,o maica Sfântă, ea e ,,un Apostol” și ,,o soră a noastră Sfântă” și ,,întru tot iubită în Hristos”.

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala”, deoarece atunci când vorbim despre ocrotitori, noi vorbim despre persoane care ne sunt apropiate și importante. Așadar când vorbim despre Sfânta Maria de Magdala, noi vorbim despre o persoană Sfântă și apropiată, foarte iubită și apreciată.

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala” deoarece L-a văzut pe Hristos înviat din morți și pentru că ea a vestit Învierea și Viața, ea fiind un adept al fericirilor și al vieții veșnice.

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala”, deoarece monahii au plecat din familiile lor și nu se identifică cu familia și neamuri din lume, ei nu au soții și copii ca să predea mai departe acest numele, de familie, nume al strămoșilor.  Pentru că numele lor de familie este nume nou, al familiei spirituale unde s-a născut prin actul călugăriei și vieții duhovnicești care a urmat. Și în această privință este o mare confuzie chiar printre monahi și preoți, dar cu trecerea timpului harul îi va lumina pe toți.  Percepțiile vieții călugărești nu sunt unele care se însușesc rapid, ci cu trudă și în mod empiric.

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala” deoarece amintirea numelui ei amintește și în această Duminică – Zi a Învierii Domnului – că ,,Hristos a Înviat!”.

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala” pentru că numele ei este Maria și acest nume este întru-totul mare! Nume ce are semnificația și importanța sa.

         ,,De la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala” deoarece viața noastră pentru totdeauna, prin lucrarea Duhului Sfânt, rămâne legată de viața ei – ea fiind Sfânta! De viața ei –  ea fiind Maria – nume mare! De viața ei care este ,,con Apostoli Domini egala”! De viața ei care își are originile în Magdala Galileei, patria Apostolilor. Deoarece ea bine-vestește, aduce și împărtășește înviere tuturor, de la Hristos chemări și bune-cuvântări, bucurie, viață, pace. Ea pe toți îi învață ce este ucenicia, ce este credincioșia – ea vestește prin tot, în mod apostolic, Eterna Împărăție a lui Hristos. Și nu ca la începuturi când prima ,,Evă”, prin slăbiciune femeiască, în fața gândului insuflat de șarpe, a cedat, ci cu totul altfel – în tărie și putere spirituală –  deoarece în ,,acea Duminică dimineață” a văzut Sfânta că Fiul, prin puterea Sa dumnezeiască, a înviat din morți !

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns