Sfântul Preacuviosul Justin Noul Theolog: Biserica Ortodoxă și Ecumenismul

PARTEA a II-a ECUMENISMUL

Biserica Ortodoxă și ecumenismul Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog de la Mănăstirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Celie, Serbia

Relativismul în filosofia progresului umanist european nu avea cum să nu rezulte într-un relativism și în etică; iar relativismul este părintele anarhiei și nihilismului. Drept aceea, toată etica practică a omului umanist nu este altceva decît anarhie și nihilism; fiindcă anarhia și nihilismul sînt faza de neocolit, ultimă, apocaliptică, a progresului umanist european. Anarhismul și nihilismul ideologic, descompunerea ideologică, nu aveau cum să nu se vădească în anarhismul și nihilismul practic, adică în descompunerea practică a omenirii umaniste europene și a progresului ei. Nu sîntem, oare, martori oculari ai anarhismului și nihilismului ideologic și practic care pustiesc continentul Europei? Factorii progresului european sînt de așa fel, că, oricum ar fi însumați, rezultatul nu poate fi altul afară de anarhism și de nihilism. Dovada? Două războaie mondiale, de fapt europene.

Omul european e prost, grozav de prost, atunci cînd, necrezînd în Dumnezeu și în nemurirea sufletului, poate să creadă în progres, în rostul vieții, și să lucreze pentru el. Ce nevoie am de progres, cînd în spatele lui mă așteaptă moartea? Ce nevoie am de toate lumile, de toate galaxiile, de toate culturile, cînd în spatele lor mă pîndește și apoi mă înhață moartea? Unde e moarte, acolo nu se poate afla progres adevărat; iar dacă se află, el nu e decît un blestemat de progres în moara morții. De aceea trebuie distrus cu desăvîrșire, încît să nu rămînă urmă.

Acest chin al progresului umanist european l-a simțit și l-a înfățișat artistic în tragedia sa, „Rossum’s universal Robots”, cunoscutul scriitor ceh Karel Èapek. Între eroii Alquist și Elena are loc următorul dialog:

„Alquist: Are bunica vreo carte de rugăciuni? Elena: Are una foarte mare. Alquist: și în ea se găsesc, desigur, rugăciuni pentru toate împrejurările vieții: împotriva vremii rele, împotriva bolilor?

Elena: Da, împotriva necazurilor de tot felul, împotriva inundațiilor … Alquist: Împotriva progresului nu sînt? Elena: Cred că nu! Alquist: Ei, ce păcat!”

Lasă un răspuns