Canonul Sfintei Împărtășanii

Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic

      1.1.1  Pregătirea din punct de vedere liturgic

Sfânta Liturghie este deci pentru întreaga noastră Biserică centrul în jurul căruia gravitează întreaga viață creștină. Familiile din orașe și sate pentru aceasta se pregătesc, familiile sau obștile monahale, din apropiere și din deșerturile îndepărtate, în aceasta își au sensul. În Sfânta Liturghie este prezentă Preasfânta Treime. Domnul slujește cu Îngerii și toți Sfinții Săi. Am încercat sa facem o scurtă explicare a mijloacelor care ne stau la dispoziție, dar și a obligației întregii comunități a Bisericii. Ca îndrumători sau cunoscători ai trecutului Bisericii, de la Sfinții Apostoli, până la Părinții colivazi și a prezentei situații în Biserică, suntem orientați spre viitor, spre sensul ultim și eshatologic al Bisericii lui Hristos. Nu ar mai trebui să punem întrebarea despre vreo deasă sau rară împărtășanie pentru că lucrurile sunt cunoscute în Soborniceasca noastră Biserică încă de pe vremea Apostolilor. De aceea vrednicii slujitori, păstori chemați de Însuși Domnul Iisus, vor îndemna întreaga Biserică spre o tot mai profundă trăire a Tainei Sfintei Liturghii. Ei vor îndruma spre o tot mai conștientă și deplină participare la ea, spre o mai bună cunoaștere a efectelor ei benefice pentru om, – trup și suflet, a dependenței și foamei omului, după iubirea nepieritoare și veșnică a lui Dumnezeu. De asemenea, cum și când se adapă din aceasta trupul și sufletul omului, prin harul lui Dumnezeu. Cât de importantă este această participare și lucrare liturgică a omului și ce înseamnă totodată decizia de a rămâne departe de Biserică și de Dumnezeu, precum și care sunt realele consecințe.

                        Mântuitorul ne îndeamnă : „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15,5) și „Și le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” (Ioan 6,53-54).

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns