Canonul Sfintei Împărtășanii | Povățuiri din Liturghier

Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic

                 Povățuirile din Liturghier

                      În Liturghier, cartea preoților, folosită în Sfantul Altar sunt cuprinse povățuirile și învățăturile despre cum va trebui să se pregătească slujitorul pentru săvârșirea Slujbei Sfintei și dumnezeieștii Euharisti și pentru primirea Sfintelor Taine – Trupul și Sângele Domnului, ca să nu-i fie spre judecată sau osândă, ci spre vindecarea sufletului și trupului  deci omului întreg – spre fericire, viață fără-de-moarte și comuniune eternă cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu care a făcut toate câte au trebuit pentru om.

                      Preotul, fiind hirotonit prin hirotonie valabilă de la Arhiereul Domnului și cunoscând, crezând, știind, dar și trăind toate îndrumările și povățuirile Bisericii și ale Părinților, cuprinse în Liturghier, va fi în stare să-i învețe și pe credincioși cele care trebuiesc făcute în vederea pregătirii pentru primirea Sfintelor Taine.

                      Valabil pentru preotul hirotonit prin succesiune apostolică [26] cât și pentru credincioși, cu preoția universală prin harul Duhului Sfânt [27], precum spune Apostolul: “Preoții Celui Preaînalt, seminție împărătească, neam ales (…)” [28]. Liturghierul arată că: “Sunt încă și alte piedici care fac pe preot și pe diacon nevrednici de slujbă și de a se împărtășii cu Sfintele Taine și acestea, cu toate ca sunt mai mici decât cele ce s-au arătat sus, trebuie totuși dezrădăcinate. Și, precum, preotul, tot așa și fiecare creștin este dator a le înlătura, pe cât va putea” [29].

Următoarele cinci piedici arătate în Liturghier sunt:

                      Cea dintâi este supărarea pe care o aduc gândurile cele de multe feluri, pe care trebuie să le îndepărtăm prin rugăciunea cea fierbinte și prin gândul la Patimile Domnului [30].

                      Și iată deja la prima piedica ne dăm seamă că pentru a avea părtășie cu Domnul Iisus Hristos prin Sfintele Sale Taine, se cere omului o viață duhovnicească. Supărările gândurilor de multe feluri trebuie îndepărtate (Ev. Matei 6 19-34).

                      Dar cum putem vorbi despre o împărtășanie cum se cuvine, plăcută lui Dumnezeu, dacă preoții nu cunosc bine Învățăturile Domnului? Cum le vor pune în practică? Sau dacă, credincioșii, chemații la comuniune cu Fiul de Împărat, vor apărea doar în ultimile zile înaintea sărbătorilor Paștilor și Crăciunului, cine va putea să-i ajute atunci pe ei? Cine va îndrăzni să-i dezlege fiind așa de încurcați? Cine va putea să-i îndrepte pe cei neînvățați sau cine se va face părinte celor needucați?

                      Înțelegem că va fi de mare folos și chiar necesar ca preoții să lepede lenevirea și smerindu-se, sub și cu binecuvântarea episcopului locului, să reînceapă în parohii cu catehezele săptămânale sau una-două pe lună. La mănăstiri acestea le vor săvârși stareți. Și noi toți, împreună, ar trebui să citim și să recitim Sfintele Scripturi. Ne amintim din Viața Sfântului Serafim de Sarov, cum citea starețul/bătrânul [32] câte o Evanghelie în fiecare zi, iar într-o săptămână Noul Testament, integral. Și acum sunt în România oameni care citesc zilnic din Sfânta Scriptură; Episcopi care recitesc întreaga Biblie – Vechiul și Noul Testament, de mai multe ori într-un singur an.
[26] Liturghier, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București – 2012, p. 484.

[27] Fiecare lucrare, scriere are inevitabil și un destinatar .Destinatarii Sfintei Împărtășanii sunt toți cei care se împărtășesc cu Sfintele Taine, deci nu numai slujitorii altarelor, ci și călugarii și mirenii – întreaga Biserică. De aceea amintesc despre preoția universală, cu toate că Liturghierul este o carte a Sfântului Altar, precum Ceaslovul este al stranei.

[28] Liturghier p. 487.

[29] Liturghierul p. 487-488

[30] Ioan 3,5; Ioan 3, 7;

Lasă un răspuns