Canonul Sfintei Împărtășanii | Povățuiri din Liturghier

Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic

(Continuare: pregătire pentru Sf. Împărtășanie și piedicile la Împărtășire)

                     Această rânduială se cuvine să fie îndeplinită în toate zilele și de toți preoții, diaconii, clericii și monahii, cum și de toți cei care știu carte. Și de aceea, fiindcă Apostolul a poruncit să nu părăsim adunarea bisericească și, prin urmare, nici rugăciunile bisericești, nimănui nu i se cuvine a-și lăsa rânduitul Canon neîndeplinit, deoarece fiecare om este dator a tinde spre dragostea lui Dumnezeu după cum este scris: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta și din tot cugetul tău (…)”.
Se cuvine, așadar, să avem dragoste de rugăciuni și să le facem cu osârdie către Dumnezeu, Cel in trei Ipostasuri, către Preacurata Fecioară Maria, De-Dumnezeu-Născătoarea și către toți sfinții, pentru care vom dobândi bunătățile cele gătite în ceruri, cu toți sfinții care au bineplăcut lui Dumnezeu. Amin.

                     În concluzie, observăm că pentru a ajunge în comuniune cu Dumnezeu trebuie să urmărim comuniunea; să fim prezenți la Biserică, să ne mărturisim regulat, să avem o viață liturghică făcând și săvârșind toate în prezența Domnului, ca mădulare vii ale trupului lui Hristos – Biserica slavei Sale.

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns