Sfânta Evanghelie după Matei

                       

                       Iubiților,

                      Vă propun să citim zilnic câte un capitol din Evanghelie și din Faptele Apostolilor. Deoarece acest lucru la arătare mic, peste câțiva ani se va arăta prin roadele aduse, mare.

                        Dacă ne gândim la aceste evenimente petrecute în vremea aceea, cum sunt ele prezentate: „În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii;  Spunând: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor”; cum va fi sunat aceasta pentru poporul de atunci, sau cum ar suna pentru noi acum? Dacă Profetul „S-ar arăta în Pustia Iordanului, în îmbrăcămintea lui din păr de cămilă și fiind încins cu cingătoare de piele”, cum ar arăta?
 
                        Cuvintele sale profetice despre intrarea în Împărăția Cerurilor, nu altfel decât prin pocăință de la faptele rele, pe mult care se consideră pe sine drepți, i-ar neliniștii, precum atunci așa și astăzi.

                        Și asta nu este totul ce Prorocului avea de spus. El adaugă încă un fapt important pentru el, anume, că după el vine unul mai puternic decât el, unul în fața căruia el nu este vrednic chiar să se arate, să se plece și să-i dezlege cureaua sandalelor sale…

Ierom. Nectarie de la Sfânta apostolic-egala Maria de MagdalaCapitolul 3

1.În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii,
2.Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor.
3.El este acela despre care a zis proorocul Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”.
4.Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică.
5.Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului.
6.Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
7.Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie?
8.Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă,
9.Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.
10.Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
11.Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
12.El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins.
13.În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
14.Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
15.Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
16.Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El.
17.Şi iată glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

Lasă un răspuns