Canonul Sfintei Împărtășanii | Autori

Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic

2.1.2.   Autori

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile din Cezareea Capadociei, cunoscut sub numele de Vasile cel Mare (n. 330, Cezareea, Capadocia- adormit la 1 ianuarie 379, Cezareea Cappadocia)38 Arhiepiscop al Cezareii Cappadociei în secolul al IV-lea, în Biserica Ortodoxă purtând titlul de unul dintre ,,marii ierarhi și dascăli ai lumii” alături de Grigore de Nazianz („Teologul”) și Ioan Gură de Aur. Scrierile lui sunt: dogmatice, cuvântari și omilii, practice și epistole.39 Sfântul Vasilie a fost numit ,, cel Mare” chiar de către contemporanii săi.40 El este mare prin activitatea sa de: Liturghist, Scriitor, Ierarh al Bisericii lui Hristos, învățător și orator, binefăcător prin filantropia lui, ,,Stâlp” prin tăria credinței, înțelept ales prin întelepciunea, inteligența și caracterul său; a fost dogmatist, canonist, exeget, moralist, duhovnic iscusit și îndrumător deosebit, practicant experimentat al trăirii evanghelice, ascetice, filocalice, vrednic sa-i învețe și pe altii (Matei 5, 19); a fost iubitor de Dumnezeu și prieten al Sfântului Ioan Gură-de-aur și Grigorie Teologul. Sfântul Vasile cel Mare este cunoscut până azi în Biserică drept autor al Anaforalei și al Sfintei Liturghii care îi poartă numele. Această Sfântă Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare este săvârșită pe parcursul anului liturgic de zece ori. În Canonul de rugăciuni ale Sfintei Împărtășanii Sfântul Vasile cel Mare apare ca autor al rugăciunii I-a și a VI-a, precum și a rugăciunilor I-a și a II-a de mulțumire după Dumnezeiasca Împărtășire.


37 Liturghier, p. 333 – 374, Ceaslov, p. 286 – 322

Lasă un răspuns