„Lucrarea minții”

Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus

Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi
şi din îndrumările oamenilor încercaţi,
care au pus rugăciunea în lucrare…

Iubiților,
Continuăm cu citirea Sbornicului de texte despre Rugăciunea Lui Iisus.

Noi citim ceea ce au scris, ce au lăsat, alții înaintea noastră și aceasta este o componentă a tradiției ortodoxe.
Aceasta Sfânta Tradiție pe care o avem în Biserică alături de Sfânta Scriptură, este verificată de timp și de oamenii sfinți, și prin urmare dă siguranță.

Învățătura Tainică

Acela care nu se întoarce înlăuntrul său şi nu se îndreaptă către această lucrare duhovnicească, nu face decât să tărăgăneze lucrarea. De aceea, un părinte povățuitor are datoria să-i aducă pe ucenicii săi în această lucrare şi să-i întărească într-însa. Ei pot fi introduşi în ea chiar înainte de săvârşirea tuturor faptelor din afară, dar ca să fie aduşi prin toate mijloacele întrunite, nu numai că este cu putinţă, ci e şi o datorie. Asta este de trebuinţă,pentru că sămânţa acestei lucrări este sădită în pământul întoarcerii către Dumnezeu, unde ea se dezvoltă în întregime. Urmează ca această întoarcere să fie lămurită, să fie tâlcuită în marea ei însemnătate şi să fie călăuzită. Atunci şi toate cele din afară vor spori cu plăcere, cu grăbire şi cu chibzuinţă. Dimpotrivă, fără ea singură, toate se vor rupe, cum se rup aţele putrede. Ia aminte la regula care spune că: nimic nu trebuieşte făcut dintr-odată, ci pe îndelete, încetul cu încetul; ea trebuie să fie bine conturată, că altfel ea poate duce nu spre această lucrare lăuntrică, ci către regulile din afară. De aceea, fără să ţinem seamă că sunt şi astfel de oameni care se ridică prin mijloacele din afară către lucrarea dinlăuntru, trebuie să ne păstrăm regula neschimbată, regulă care ne îndeamnă să pătrundem,mai degrabă, de-a dreptul înlăuntrul nostru şi aici să încălzim duhul râvnei.

Lasă un răspuns