Zi: 11 februarie 2020

Sfânta Evanghelie după Matei Spiritual life

Sfânta Evanghelie după Matei

Capitolul 5. 1.Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El.2.Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:3.Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.4.Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.5.Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.6.Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.7.Fericiţi…
Faptele Sfinților Apostoli Spiritual life

Faptele Sfinților Apostoli

Capitolul 5 1.Iar un om, anume Anania, cu Safira, femeia lui, şi-a vândut ţarina.2.Şi a dosit din preţ, ştiind şi femeia lui, şi aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor.3.Iar Petru a zis: Anania, de ce a umplut satana inima ta, ca să minţi tu Duhului Sfânt şi să doseşti din preţul ţarinei?4.Oare, păstrând-o, nu-ţi rămânea ţie, şi…