• Spiritual life

    Preotul şi ministrul | O întâmplare tristă

    Am preluat această postare de la credincioase dintr-un grup pe WhatsApp. Un ministru a chemat un preot să-i sfinţească casa. Preotul a venit, a făcut slujba, după care a fost invitat să binecuvinteze masa pregătită pentru această ocazie. Deşi era vineri, pe masă erau cărnuri şi alte mâncăruri de dulce.– Să mă iertati, a spus părintele, dar fiind zi de post, nu pot binecuvânta decât ce e de post.– Ce vorbă e asta? s-a supărat ministrul. Hai, binecuvântează toate, că ne supărăm. Ei, comedie, nu am chemat un altul mai deştept! Aici nu e masă obişnuită, părinte, aici suntem oameni cu greutate. Binecuvântezi, sau pleci de aici?– Iertaţi-mă, plec, a…

  • Spiritual life

    Canonul Sfintei Împărtășanii | Autori

    Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic Sfântul Antioh Pandectul Unul dintre marii Cuvioși ai Palestinei creștine: Sfântul Antioh Pandectul, monah din Lavra Sfântului Sava cel Sfințit. Una dintre rugăciunile lui a fost cuprinsă in pravila de seară a fiecărui creștin, iar o alta în rânduiala Pavecerniței, – dovadă a marii prețuiri de care s-a bucurat, ca trăitor și ca scriitor, din partea Bisericii Sobornicești.60 Rugăciunea alcătuită de Sfântul Antioh sunt : o Rugăciune către Domnul Iisus Hristos din prima parte a canonului Sfintei Împărtășanii. Această rugăciune ,, Și ne dă nouă, Stăpâne (…), a Sfântului Antioh urmează în Canonul Sfintei Împărtășanii precum și la Pavecerniță imediat…