• Spiritual life

  Scrisori

  Fiică, Totul este ascuns în Voia lui Dumnezeu care ți-a fost descoperită. Totul este în iubire de Hristos și împlinirea poruncilor Lui. Dar tu,fiică, nu ai primit voia lui Dumnezeu pentru tine, deci va trebui să trăiești mai departe,până vei cunoaște, din experiență, că omul a fost gândit ca o ființă dependentă de comuniunea cu Creatorul său, și nu ca una independentă, de sine, asemeni unui lup din pădure. Dumnezeu, însă, dă libertate ființelor sale, ca să vadă, să înțeleagă, să aleagă… Dacă pe mine m-ai fi ascultat, că ai vorbit cu mine și ai auzit multe, dacă ai fi ascultat sfaturile mele, ai fi acum, deja după atâta timp…

 • Spiritual life

  Despre Învierea Fiului lui Dumnezeu

  Adevărat a Înviat,Domnul nostru Iisus Hristos și a umplut inimile tuturor oamenilor credincioși și pe ale noastre până astăzi, de bucurie, nădejde – în așteptare bună și plină de sens profund. Așadar,se cade nouă să trăim nu ca oamenii muritori, pierduți în cele vremelnice, ci ca unii care au primit viață în avans de la Tatăl Ceresc. De la Fiul, nu de la orice om-filosof muritor, ci de la unul care nu moare, am primit învățături (filosofie) cerești după care să viețuim. Și încă ce am primit? Am primit putere și har prin Duhul Sfânt ca să viețuim plăcut lui Dumnezeu care este în Treime lăudat. Așa,făcându-L noi cunoscut pe…

 • Spiritual life

  Salutarea noastră duminicală: Hristos a Înviat!

  În Hristos iubiți, Ce ar fi această viață pământească fără Învierea lui Hristos? Oare, nu ar fi o amărăciune, un non-sens, nu ar fi o continuă chinuire, dacă nu am ști că ne este dăruită viața veșnică, că nu trăim ca să murim, ci ca să trăim!? De aceea,a fost dusă vestea cea bună – evanghelică – la toate marginile lumii, despre viețuirea lui Dumnezeu–Fiul printre oameni, despre învățătura Lui adusă din ceruri, despre umilirea Lui de bună-voie și rușinoasa moarte, dar și despre glorioasa Înviere din morți și despre nedescrisa Înălțare și șederea de-a dreapta Tatălui! Și acum ce va fi mai departe? Au trecut două mii de ani!…

 • Spiritual life

  Biserici Ortodoxe Locale în Occident

  Desigur, că vor trebui în viitor să existe Biserici Ortodoxe Locale Canonice, multinaționale, multiculturale, multilingvistice, în tot Occidentul, pentru omul occidental aceasta e o normalitate. Întrebarea e doar: care-i calea corectă în realizarea acestei necesități spirituale? Și aceasta ar trebui să-i preocupe pe Primații Bisericilor, pe Mitropoliții și Episcopii din Sinoadele Bisericilor Canonice Ortodoxe.