Despre Învierea Fiului lui Dumnezeu

Adevărat a Înviat,Domnul nostru Iisus Hristos și a umplut inimile tuturor oamenilor credincioși și pe ale noastre până astăzi, de bucurie, nădejde – în așteptare bună și plină de sens profund.

Așadar,se cade nouă să trăim nu ca oamenii muritori, pierduți în cele vremelnice, ci ca unii care au primit viață în avans de la Tatăl Ceresc. De la Fiul, nu de la orice om-filosof muritor, ci de la unul care nu moare, am primit învățături (filosofie) cerești după care să viețuim. Și încă ce am primit? Am primit putere și har prin Duhul Sfânt ca să viețuim plăcut lui Dumnezeu care este în Treime lăudat.

Așa,făcându-L noi cunoscut pe Dumnezeu în mijlocul lumii: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, ne salutăm cu salutarea mare de origine îngerească: ,,De ce îl căutați pe cel Viu între morți?A înviat!Nu este aici.”

Adevărat a Înviat,Domnul nostru și a bucurat sufletele noastre,de oameni, necăjite și deznădăjduite!

Adevărat a Înviat, Hristos și-a adus viață și bucurii duhovnicești tuturor!
Cu respect și dragoste în Hristos cel înviat din morți
,

ierom. Nectarie de la Sfânta cu Apostoli-egala Maria de Magdala, Romania
Sfânta Lavră a Preasfintei Treimi – a Sfântului Preacuvios Părintele nostru Serghie de Radonezh, Rossia


Lasă un răspuns