Cultura umanistă și lucrarea Dumnezeu-omenească

Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog | Biserica Ortodoxă și ecumenismul
Partea a II-a | Ecumenismul |  Cultura umanistă și lucrarea Dumnezeu-omenească

Iubiți urmăritori,

Despre lucrarea Dumnezeu-omului Iisus Hristos și despre conlucrarea omului cu Dumnezeu-omul Iisus Hristos, citim la Sfântul Iustin Noul Theolog. Și această denumire de „Noul Theolog” nu arată că el ar aduce o teologie (sau theologie) nouă, ce nu ar fi posibil, ci faptul că Sfântul Justin s-a arătat ca teolog nu de mult, ci în vremurile mai noi ale istorie, anume, în secolul al 20-lea. Despre creșterea, maturizarea și dezvoltarea omului ca ființă rețională și atingerea scopului final, pentru care se află în această lume, la Sfântul Părinte găsim următoarele explicații: „Plinătatea și desăvîrșirea persoanei sale o dobîndește omul prin unirea cu Dumnezeu-Omul.” 

ierom. Nectarie (R.)


Aceasta e, în liniile sale generale, cultura omului european. Dar care e „cultura” evanghelicului, istoricului, ortodoxului Dumnezeu-Om Iisus Hristos? Pe ce se întemeiază ea? Ea se întemeiază în întregime pe Persoana Dumnezeu- Omului Hristos. Dumnezeu S-a făcut om ca să-l înalțe pe om la Dumnezeu. Acesta este începutul și sfârșitul între care se mișcă învățătura Dumnezeu- omenească ortodoxă. Deviza ei: Dumnezeu-Omul să fie în tot cel dintîi. Nu numai Dumnezeu, nici numai omul, ci Dumnezeu-Omul. Aici s-a personificat și s-a săvârșit cea mai potrivită unire dintre Dumnezeu și om: aici nici Dumnezeu nu e micșorat în fața omului, nici omul în fața lui Dumnezeu, ci se atinge potrivirea cea mai bună și se înfăptuiește desăvîrșita armonie între Dumnezeu și om.

         Plinătatea și desăvârșirea persoanei sale o dobândește omul prin unirea cu Dumnezeu-Omul. Dumnezeu-omenirea este singurul chip prin care se arată întreaga lucrare de multe feluri a învățăturii ortodoxe. Se întemeiază pe Dumnezeu-Omul și se încheie prin omul desăvârșit, întreg, în-dumnezeu- înomenit. În centrul lumilor stă Dumnezeu-Omul Hristos. El este osia în jurul căreia se mișcă toate lumile, cele de sus și cele de jos. El este centrul tainic al sufletelor, către care gravitează toate sufletele înfometate de adevărul și de viața veșnică. El este și programul și izvorul tuturor puterilor întemeietoare ale lucrării ortodoxe Dumnezeu-omenești. Aici Dumnezeu lucrează, și omul împreună-lucrează; Dumnezeu lucrează prin om, omul lucrează prin Dumnezeu; aici se continuă zidirea Dumnezeiască și, mai mult, se continuă prin om. Drept aceea, omul scoate din sine tot ceea ce e Dumnezeiesc și-l pune în lucrare, în făptuire, în viață. Pe lîngă asta, în această zidire, tot ce este Dumnezeiesc, nu doar în om, ci și în lumea din jurul omului, se arată, se pune în mișcare: tot ce este Dumnezeiesc lucrează; tot ce este omenesc împreună-lucrează. Dar, pentru ca omul să izbîndească în împreună-lucrarea sa cu Dumnezeu, trebuie să se învețe a gândi prin Dumnezeu, a simți prin Dumnezeu, a trăi prin Dumnezeu, a făptui prin Dumnezeu. Toate acestea ne descoperă scopul lucrării ortodoxe.

Lasă un răspuns