Canonul Sfintei Împărtășanii | Autori din Vechiul Testament cale căror rugăciuni au fost cuprinse în conținutul Canonului Sfintei Împărtășanii

Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic

Împăratul, Psalmistul și Profetul David este unul dintre cel mai iubite personaje ale Vechiului Testament. Psalmii săi scriși prin ispirația Duhului Sfânt constituie și azi, după trei mii de ani componenta de bază a slujbelor bisericești. În Canonul Sfintei Împărtășanii sunt încluși, la începutul Canonului dupa rugăciunile începătare, Psalmul 50, care este după conținului său penitențal este potrivit ca introducere în cantările Canonului. La fel în partea a două a Canonului după rugăciunile începătoare sunt încluși psalmii 22, 23, 115 cu același scop și rol.                                   

Sfântul Simeon de-Dumnezeu-primitorul, o personalitate la fel de marcantă a vechiului Testament a cărui rugăciune ocupă un loc important în Canonul Sfintei Împărtășanii. El apare în istoria mântuirii la apusul epocii Vechiului Testament și în zorii epocii Noului Testament. El a trăit pe vremea domniei împăratului egiptean Ptolomeu Filadelfus. A fost ales printre cei Șaptezeci de Bătrâni vestiți, cărora li s-a încredințat traducerea Vechiului Testament din limba ebraică, în limba elină. Sfântul Simeon care ajunsese ,,foarte bătrân și alb precum zăpada”, 75când tânărul prunc era adus de Fecioara Maria în templul din Ierusalim, a fost înștiințat de Duhul Sfânt despre aceasta. Luându-l pe Iisus în brațe, el s-a învrednicit să vadă cu ochii săi împlinirea proorociei Sfântului Prooroc Isaia : ,,Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu” (Isaia 7, 14). Și făgăduința îngerului care i se arătase spunându-i că nu va muri, până nu o va vedea împlinită cu ochii săi, și să devină autorul rugăciunii care urma să se audă, până azi, în biserici:,, Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace. Că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor.” (Luca 2, 29-30)

Lasă un răspuns